Zoekresultaten  1-10 van de 8.901 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wijziging maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Contouren financiële herplaatsingsgarantie

  De contourennota van de financiële herplaatsingsgarantie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over financiële herplaatsingsgarantie voor versnelling tijdelijke huisvesting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de financiële herplaatsingsgarantie - zekerheid op een volgende locatie met eventuele financiële compensatie - voor versnelling van de tijdelijke huisvesting. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herplaatsingsgarantie flexwoningen: Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid

  Het toetsingskader garantieregeling van flexwoningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over terugtreden van een aannemer bij de sloop- en nieuwbouw bij de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over falen laten meewegen van verstrekking energiecertificaten in woningwaarderingsstelsel (WWS)

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) geeft antwoord op vragen over het falen van het laten meewegen van de verstrekking van energiecertificaten in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op