Zoekresultaten  1-10 van de 12.125 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Migratieverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over de migratieroute via Servie

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'EU bezorgd over nieuwe migratie via Servië' en 'EU does not rule out suspending Servia visa waiver over migration spike'. De Tweede Kamerleden Brekelmans en Van Wijngaarden (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verbetervoorstellen voor het uniformeren van het systeem van toezicht op ama's

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Kuzu (DENK). De motie verzoekt om bij de Europese Commissie (EC) verbetervoorstellen te doen voor verbetering van het systeem van toezicht op minderjarige asielzoeker (ama's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang samenwerkingsverband Griekenland en terugblik Staatsbezoek

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Grieks -Nederlandse samenwerkingsverband om het voogdijsysteem en de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in Griekenland. OOk blikt hij terug op het Staatsbezoek aan Griekenland van 31 oktober tot en met 2 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over terugtreden van een aannemer bij de sloop- en nieuwbouw bij de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Staat van de Veiligheid 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlanders in het buitenland die mogen stemmen op het Kiescollege niet-ingezetenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking non-discriminatie Artificial Intelligence (AI)

  Handreiking over welke vragen en principes leidend zijn bij het ontwikkelen en implementeren van een AI-systeem met het oog op het discriminatieverbod, vanuit zowel juridisch, technisch, als organisatorisch perspectief.

  Bekijk document gepubliceerd op