Zoekresultaten  1-10 van de 12.627 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Internationale betrekkingenverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over Europees programma ter ondersteuning evacuatie bijzonder kwetsbare personen Afghanistan

  Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over een Europees programma ter ondersteuning van de evacuatie van bepaalde bijzonder kwetsbare personen uit Afghanistan. De Tweede Kamerleden Piri (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over nucleaire wapens

  Minister Ollongren (Defensie) geeft antwoord op vragen over nucleaire wapens. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over terugtreden van een aannemer bij de sloop- en nieuwbouw bij de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over Europees programma ter ondersteuning evacuatie bijzonder kwetsbare personen Afghanistan

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van het Mercosur-verdrag

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het plan van de Europese Commissie om het Mercosur-verdrag geïmplementeerd te krijgen door nationale parlementen te omzeilen. De Tweede Kamerleden Teunissen (PvdD), Van der Plas (BBB) en Van Dijk (SP) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat een Nederlands vrachtschip betrokken is bij een illegaal wapentransport naar Libië

  Minister Ollongren (Defensie) en minister Hoekstra (BZ) geven antwoord op Kamervragen over het bericht dat een Nederlands vrachtschip betrokken is bij een illegaal wapentransport naar Libië. De Tweede Kamerleden Boswijk en Mulder (beiden CDA)  hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang overbrengingen uit Afghanistan

  Minister Hoekstra (BZ) informeert de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken van de overbrenging van personen uit Afghanistan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op