Zoekresultaten  1-10 van de 596 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Geschillenregelingen medezeggenschap po-vo-mbo-hbo

  Bijlage bij het rapport 'Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs'.De bijlage geeft een overzicht voor de geschillenregeling in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Geschillenregelingen medezeggenschap po-vo-mbo-hbo (PDF | 3 pagina | 47 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In het licht van de geschiedenis

  Bijlage bij het rapport 'Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs'. De bijlage geeft een korte wetshistorische uitleg over medezeggenschapsverschillen tussen de verschillende sectoren van het onderwijs. In het licht van de geschiedenis (PDF | 15 pagina's | 817 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs

  Het rapport onderzoekt knelpunten bij de medezeggenschap in verticale scholengemeenschappen. Dit zijn scholengemeenschappen die zowel voortgezet onderwijs (vo) als middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aanbieden. Daarnaast onderzoekt het beleidsopties voor een gemeenschappelijk wettelijk kader voor de medezeggenschap in het vo en mbo. Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs (PDF | 40 pagina's | 1,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van digitalisering op de leermiddelenmarkt

  In dit rapport worden de gevolgen van digitalisering op de leermiddelenmarkt in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leervertraging in het voortgezet onderwijs 2022 Balans na twee jaar coronacrisis

  Het rapport bespreekt de leerresultaten van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van de vaardigheid van leerlingen op de 5 onderdelen van het Cito volgsysteem voortgezet onderwijs (cvvo). De 5 onderdelen zijn Nederlands leesvaardigheid (nlv), Nederlands woordenschat (nws), Engels leesvaardigheid (elv), Engels woordenschat (ews) en Rekenen-Wiskunde (rw). Het rapport vergelijkt de leerprestaties in het schooljaar 2021/2022 met die  in 2020/2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Onderwijs 3e voortgangsrapportage

  De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het schooljaar en studiejaar 2021/2022. NP Onderwijs is een programma om vertragingen door corona in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek teambevoegdheid 10-14-onderwijs Tweede tussenmeting 2021-2022

  Het rapport bevat de 2e tussenmeting van het experiment het experiment 'teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs'. Dit loopt vanaf schooljaar 2020-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Jaarwerkplan 2023

  Concept van het jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Het jaarplan beschrijft de onderzoekskaders van de inspectie in 2023 voor de basisvaardigheden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs: Derde meting in het funderend onderwijs

  Het rapport blikt terug op de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Examenmonitor 2022

  De Examenmonitor VO geeft een beeld van de resultaten van examens op het voortgezet onderwijs (vo) in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op