Zoekresultaten  1-10 van de 120 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Leervertraging in het voortgezet onderwijs 2022 Balans na twee jaar coronacrisis

  Het rapport bespreekt de leerresultaten van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van de vaardigheid van leerlingen op de 5 onderdelen van het Cito volgsysteem voortgezet onderwijs (cvvo). De 5 onderdelen zijn Nederlands leesvaardigheid (nlv), Nederlands woordenschat (nws), Engels leesvaardigheid (elv), Engels woordenschat (ews) en Rekenen-Wiskunde (rw). Het rapport vergelijkt de leerprestaties in het schooljaar 2021/2022 met die  in 2020/2021. Leervertraging in het voortgezet onderwijs 2022 Balans na twee jaar coronacrisis (PDF | 124 pagina's | 14,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Onderwijs 3e voortgangsrapportage

  De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het schooljaar en studiejaar 2021/2022. NP Onderwijs is een programma om vertragingen door corona in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen en studenten te herstellen. Nationaal Programma Onderwijs 3e voortgangsrapportage (PDF | 45 pagina's | 12,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertraging in de leergroei in het basisonderwijs na twee en een half jaar covid-19-crisis

  Rapport van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Het rapport gaat over onderzoek naar de leergroei van leerlingen in het basisonderwijs. Dit naar aanleiding van de verstoring van het reguliere onderwijs door de COVID-19-crisis in 2020, 2021 en 2022. Het rapport geeft een beeld van de ontwikkeling in de leergroei op de gebieden 'begrijpend lezen', 'spelling', en 'rekenen-wiskunde'. Vertraging in de leergroei in het basisonderwijs na twee en een half jaar covid-19-crisis (PDF | 94 pagina's | 2,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede rapport Macromonitor Nationaal Programma Onderwijs mbo en ho: Managementsamenvatting

  Het 2e rapport Macromonitor NPO mbo-ho beschrijft in hoeverre studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs hun studieloopbanen (weer) hebben opgepakt sinds het uitbreken van het coronavirus. Tweede rapport Macromonitor Nationaal Programma Onderwijs mbo en ho: Managementsamenvatting (PDF | 13 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs: Derde meting in het funderend onderwijs

  Het rapport blikt terug op de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2021-2022. Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs: Derde meting in het funderend onderwijs (PDF | 80 pagina's | 2,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor NPO: 2e tussenmeting

  Het rapport gaat over de 2e tussenmeting  van 2022 van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. Implementatiemonitor NPO: 2e tussenmeting (PDF | 46 pagina's | 4,5 MB) Tabellenrapportage Implementatiemonitor NPO: 2e tussenmeting (PDF | 24 pagina's | 1,5 MB)

 • Implementatiemonitor NPO: 2e tussenmeting - Tabellenrapportage Implementatiemonitor NPO: 2e tussenmeting

  Het rapport gaat over de 2e tussenmeting  van 2022 van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiemonitor NPO: 2e tussenmeting - implementatiemonitor-np-onderwijs-mbo-ho.pdf

  Het rapport gaat over de 2e tussenmeting  van 2022 van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bij studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs

  De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs). Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs (PDF | 12 pagina's | 400 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Studentenpeiling NP Onderwijs mbo-ho Onderzoeksnotitie

  De notitie bevat de resultaten van een vragenlijst voor de studentenpeiling in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. De vragenlijst ging over studievertraging en studiewelzijn als gevolg van de coronapandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op