Zoekresultaten  11-20 van de 1.311 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Verkenning kennisinfrastrucuur VTH-stelsel Ongekende kennis

  Het rapport gaat over verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Acties IBP Versterking VTH-stelsel

  Het overzicht geeft de verschillende acties en de behaalde resultaten en voortgang weer van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport verdrag luchtdiensten tussen Sint Maarten en Koeweit

  Nader rapport bij het Verdrag over luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Staat Koeweit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koolstofboekhouding rekenregels

  Onderzoek naar de mogelijkheid van het sturen op de herkomst van koolstofstromen in combinatie met rekenregels voor het bepalen van ketenemissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Updated impacts of a CO₂ ceiling for Dutch aviation

  Rapport over actualisatie van de effectenstudie over het nationaal CO2-plafond voor de internationale luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Beleidskader netwerkkwaliteit

  De notitie beschrijft een nieuw beleidskader voor netwerkkwaliteit bij luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick scan naar alternatieven voor het bestrijdingsmiddel fosfine

  Het rapport bevat een quick scan van de alternatieven voor het gebruik van het ontsmettingsmiddel fosfine in de agrarische sector (fumigatie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen in bestrijdingsmiddelen

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport onderzoekt de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in bestrijdingsmiddelen. Het bespreekt daarbij het verschil in criteria voor een ZZS in industriële emissies en de criteria voor een zorgstof in het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities als gevolg van een luchthaven

  Het rapport gaat over onderzoek naar aangrijpingspunten voor verbetering van de uniformiteit en transparantie bij rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities door luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactienota beleidskader netwerkkwaliteit

  In de Luchtvaartnota 2020-2050 is aangekondigd dat het Rijk een nieuw beleidskader netwerkkwaliteit opstelt. Een eerste conceptversie van dit beleidskader is in mei 2022 opgeleverd. Het bevat een nieuwe definitie en monitoringwijze van netwerkkwaliteit. Hierin staat de GaWC (Globalization and World Cities) index centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op