Zoekresultaten  1-10 van de 1.944 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Openbaar vervoerverwijder
 • 3e monitoringsrapportage Transitie OV

  Het rapport geeft op basis van de vervoerplannen van de regionale vervoerconcessies en het hoofdrailnet inzicht in het geplande openbaar vervoer (OV) voor 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noodklok voor het Nederlandse spoorgoederenvervoer

  Pamflet van RailGood en andere belangenorganisaties. Het pamflet gaat over de aangekondigde prijsstijging voor het gebruik van het spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring mer 2021 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt milieueffectrapportages (m.e.r) uit 2019, 2020 en 2021 en mer-beoordelingen uit 2021. Het richt zich op de inhoud van de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de behandeling ervan door het bevoegd gezag. Ook kijkt het naar het toezicht op de naleving van de mer-regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals s

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: tijdlijn gebeurtenissen zomerdrukte Schiphol en reactie IenW

  De bijlage bevat een tijdlijn met gebeurtenissen die te maken hebben met de drukte op Schiphol tijdens de zomermaanden van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage Q4 2022 Milieudossiers

  Kwartaalrapportage over heet 4e kwartaal van 2022. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spoorinhoudelijke uitwerking aanvullende vragen corridor Utrecht – Arnhem – Duitse grens

  Rapport van ProRail. Het rapport bevat antwoorden op aanvullende vragen naar aanleiding van rapportage Utrecht – Arnhem – Duitse grens tijdens de Landelijke Openbaar Vervoer- en Spoortafel van 16 juni 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4 – Notitie met toelichting t.a.v. decentralisatie Leeuwarden - Zwolle

  De notitie geeft een nadere toelichting op het besluit om de sprinterdienst tussen Zwolle en Leeuwarden niet per 2025 te decentraliseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spoorcorridor Amsterdam - Twente - Duitse grens Notitie Opgave, Afbakening en Omgeving

  De notitie beschrijft de huidige situatie, de beleidsopgaven en ambities op de spoorcorridor Amsterdam – Twente – Duitse grens (ATD). De notitie gaat in op de verwachte situatie in de toekomst en de mogelijke verbeteringen richting 2030 en 2040.

  Bekijk document gepubliceerd op