Zoekresultaten  1-10 van de 1.913 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Overzicht Nederlandse beursvennootschappen met een loyaliteitsregeling

  Overzicht van Nederlandse beursvennootschappen met een loyaliteitsregeling. Stand van zaken in november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking rechtspraak loyaliteitsaandelen

  In de rechtspraak over loyaliteitsdividend en loyaliteitsstemrecht staat toetsing aan het gelijkheidsbeginsel centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opdracht expertgroep modernisering NV-recht

  Een groep experts op het terrein van het NV-recht, afkomstig uit de wetenschap en praktijk, werken samen om oplossingen voor geconstateerde knelpunten en ideeën voor verdere verbetering van het ondernemersrecht in kaart te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landenoverzicht Loyaliteitsregelingen

  Overzicht van de wijzen waarop loyaliteitsaandelen in andere landen zijn geregeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitwerking van de positie van institutionele beleggers ten aanzien van loyaliteitsaandelen/onevenredig stemrecht

  Uitwerking van de positie van institutionele beleggers ten aanzien van loyaliteitsaandelen en aandelen met onevenredig stemrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring mer 2021 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt milieueffectrapportages (m.e.r) uit 2019, 2020 en 2021 en mer-beoordelingen uit 2021. Het richt zich op de inhoud van de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de behandeling ervan door het bevoegd gezag. Ook kijkt het naar het toezicht op de naleving van de mer-regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals s

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: tijdlijn gebeurtenissen zomerdrukte Schiphol en reactie IenW

  De bijlage bevat een tijdlijn met gebeurtenissen die te maken hebben met de drukte op Schiphol tijdens de zomermaanden van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage Q4 2022 Milieudossiers

  Kwartaalrapportage over heet 4e kwartaal van 2022. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op