Zoekresultaten  1-10 van de 2.621 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
 • Psychosociale Gevolgen van Dreiging en Beveiliging bij Advocaten en Rechters

  Het rapport onderzoekt de psychosociale gevolgen van dreiging en beveiliging op bedreigde (en eventueel beveiligde) advocaten en rechters en hun naasten. Het richt zich op handreikingen voor werkgevers, beroepsorganisaties en partijen binnen het stelsel bewaken en beveiligen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Antwoord op brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers

  Afschrift van de brief van minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) aan de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). Zij reageert op de brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) van 30 september 2022. De brief van de VBV ging over de verzamelbrief 'Brandweer en crisisbeheersing' aan de Tweede Kamer van 8 juli 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief VBV over Verzamelbrief brandweer en crisisbeheersing

  Afschrift van de brief van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). De brief bevat een reactie op de verzamelbrief 'Brandweer en crisisbeheersing' aan de  Tweede Kamer van 8 juli 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreactie op overzicht aanbevelingen

  Bijlage bij de Verzamelbrief jeugdbescherming van 24 januari 2023. De bijlage geeft een overzicht van de financiële consequenties van de aanbevelingenuit de eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring mer 2021 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt milieueffectrapportages (m.e.r) uit 2019, 2020 en 2021 en mer-beoordelingen uit 2021. Het richt zich op de inhoud van de adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) en de behandeling ervan door het bevoegd gezag. Ook kijkt het naar het toezicht op de naleving van de mer-regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief met reactie op brief Commissie van Toezicht Rijks JJI Horsterveen

  Afschrift van de brief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Commissie van Toezicht van Rijks Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Horsterveen. De brief van de commissie ging over zorgen over de ingebruikname van Rijks JJI Horsterveen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals s

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: tijdlijn gebeurtenissen zomerdrukte Schiphol en reactie IenW

  De bijlage bevat een tijdlijn met gebeurtenissen die te maken hebben met de drukte op Schiphol tijdens de zomermaanden van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage Q4 2022 Milieudossiers

  Kwartaalrapportage over heet 4e kwartaal van 2022. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op