Zoekresultaten  1-50 van de 171 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Reactie Omgevingsdienst Nijmegen op rapport OvV over industrie en omwonenden

  Omgevingsdienst Nijmegen reageert op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie RIVM op rapport OvV over industrie en omwonenden

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageert op de aanbevelingen uit het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdienst NZKG op rapport OvV over industrie en omwonenden

  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)  reageert op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Gemeente Nijmegen op rapport OvV over industrie en omwonenden

  De Gemeente Nijmegen reageert op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond op rapport OvV over industrie en omwonenden

  DCMR Milieudienst Rijnmond reageert op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Provincie Zuid-Holland op rapport OvV over industrie en omwonenden

  De Provincie Noord Holland reageert  op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Provincie Noord Holland op rapport OvV over industrie en omwonenden

  De Provincie Noord Holland reageert op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie 3 omgevingsdiensten op de kabinetsbrief over het OvV industrie en omwonenden

  De Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en DCMR Milieudienst Rijnmond reageren op de kabinetsreactie op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Kamerbrief over OvV rapport Industrie en Omwonenden

  De bijlage bevat de kabinetsreactie op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beoordeling rapport NOx reductie batterijschoorstenen KGF

  Afschrift van de brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan Tata Steel. De brief bevat een beoordeling van het rapport ' NOx reductie KGF1'. Het rapport onderzoekt op welke manier Tata Steel de stikstofuitstoot bij Kooksgasfabriek 1 kan verlagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de case of Cordella and others versus Italy

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op  Kamervragen naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vde 'case of Cordella and others versus Italy'. De zaak ging over het risico van de Italiaanse staalfabriek Ilva voor de leefomgeving als de gezondheid van omwonenden door het uitstoten van schadelijke stoffen. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie openbare consultatie prioriteit productgroepen ecodesign

  Nederlandse inbreng in het kader van de publieke consultatie vanuit de Europese Commissie over nieuwe productprioriteiten voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen Voorjaarsnota Wijziging begrotingsstaten IenW XII voor het jaar 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023.  De wijziging hangt samen met de Voorjaarsnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AFschrift brief Reactie op motie 36246-9 d.d. 6 april 2023, Motie van het lid Van der Plas over het uitzetten van een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie.

  Afschrift van de brief van van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief bevat een reactie van het RIVM op het verzoek om een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2021

  Minister Harbers (IenW) reageert op  het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2021. Het verslag ging onder meer in op de Omgevingswet en op de Wet Zeevarenden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over offerte aanvraag uitvoering doelmatigheidsverantwoordingsanalyses

  Aanbiedingsbrief bij de nadere offerte aanvraag voor de uitvoering van doelmatigheidsverantwoordingsanalyses, die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft uitgezet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aanvullende informatie over de vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de stand van zaken rond de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Verzamelwet IenW 2021

  Minister Harbers (IenW) geeft een toelichting bij de wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2021. Onder meer in het voorstel over de milieueffectrapportage (mer).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief van Gasunie Transport Services over vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de wederom opgelopen vertraging van 1 maand van de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief van Gasunie Transport Services over vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de wederom opgelopen vertraging van de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

  Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van aanbiedingsbrief NAM bij rapportage artikel 52h Mijnbouwwet

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de ontvangen aanbiedingsbrief van de NAM bij de rapportage artikel 52h Mijnbouwwet. De brief is op 28 oktober 2022 verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) vraagt Gasunie Transport Services om aanvullende informatie over de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief SodM over halfjaarrapportages Groningen-gasveld

  Afschrift van een brief van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de staatssecretaris Mijnbouw met een advies naar aanleiding van enkele rapportages. Het gaat om de jaarrapportage van Gasunie Transport Services B.V. (GTS) over de inzet van middelen en methoden in gasjaar 2021-2022, en de halfjaarrapportages van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (NAM) voor het Groningen-gasveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van NAM over stand van zaken conversie Grijpskerk

  NAM informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over het verloop van de plannen om de ondergrondse gasopslag Grijpskerk in te zetten als opslag voor laagcalorisch gas in plaats van een opslag voor hoogcalorisch gas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie van Staatstoezicht op de Mijnen op advies dorpenaanpak

  Reactie van Staatstoezicht op de Mijnen  (SodM) op advies dorpenaanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief aan gemeenten Schone Lucht

  Afschrift van de brief van Staatssecretaris Heijnen (IenW) aan gemeenten van oktober 2022. De brief gaat over het beperken van de overlast door houtstook.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief provincie Noord-Holland over uitkomsten expertmeetings RIVM - Tata Steel

  Brief van provincie Noord Holland over de uitkomsten expertmeetings RIVM-Tata Steel inzake het RIVM rapport Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling speciale rapportages recente aardbevingsactiviteit Groningen-gasveld

  Staatstoezicht op de Mijnen heeft de rapportages van NAM over de recente aardbevingen in Groningen beoordeeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek

  Gasunie informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over vertraging van de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies bij novelle wetsvoorstel tot wijziging Tijdelijke wet Groningen versterking gebouwen

  Advies van Adviescollege toetsing regeldruk bij novelle wetsvoorstel tot wijziging Tijdelijke wet Groningen versterking gebouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies leveringszekerheid voor benodigde Groningencapaciteiten en -volumes gasjaar 2022/2023 en verder

  Gasunie Transport Services (GTS) geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) een raming voor de Groningencapaciteit en het bijbehorend volume voor het gasjaar 2022-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief PNH aan IenW

  Afschrift van de brief van de PRovincie Noord-Holland (PNH) en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief bevat een reactie op het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Kamerbrief Omgevingsveiligheid december 2021

  De bijlage gaat over de voortgang van projecten uit het programma 'Liever een goede buur'. Het programma richt zich op verbetering van de uitvoering van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en de aanpak van de grijze milieucriminaliteit. Daarbij gaat de bijlage in op het Actieplan aanpak milieucriminaliteit en op de Uitvoeringsagenda-VTH.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief versterking VTH-stelsel Tweede Kamer

  Afschrift van de Kamerbrief over de acties die nodig zijn voor de opvolging van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen. De aanbevelingen gingen over versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling rapporten NAM over recente aardbevingen Groningen

  Staatstoezicht op de Mijnen geeft een oordeel over de rapporten van NAM over recente aardbevingen in Groningen en de seismiciteit van het Groningenveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Rol van de provincie bij het verbeteren van leefomgeving en gezondheid rond Tata Steel Nederland GS provincie Noord-Holland

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De brief gaat over de rol van de provincie bij het verbeteren van leefomgeving en gezondheid rond Tata Steel Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief antwoord aan Tata Steel Nederland

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan Tata Steel Nederland BV. De brief gaat over de impact van Tata Steel Nederland op de omgeving en de Roadmap Plus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief van Tata Steel Roadmap plus

  Afschrift van de brief vanTata Steel Nederland BV aan staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) . De brief gaat over Roadmap Plus voor vermindering van de impact van Tata Steel op de directe omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken aangenomen moties EZK over verduurzaming van Tata Steel Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Ontwerpbesluit verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt vragen over de voorhang van het Ontwerpbesluit voor het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten. Het gaat hierbij om de kosten van het opruimen van milieuschade bij bedrijven. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierover vragen gesteld in het schriftlijk overleg van 22 september 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse aardbeving Garrelsweer en de monitoringsverplichtingen

  Brief van Staatstoezicht op de Mijnen over de melding conform Mijnbouwregeling 1.3a.6.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief evaluatie samenwerking NCG-IMG en verdere samenwerking

  Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geven een toelichting op de evaluatie van de samenwerking tussen beide organisaties. Ook gaan zij in op hun samenwerking in de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief IMG over toepassing bewijsvermoeden Norg en Noord-Drenthe

  Brief van het instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) over de motie van de Tweede Kamer over de toepassing van het bewijsvermoeden ten zuiden van Norg en in Noord-Drenthe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat over mogelijkheid heffing NAM

  De Landsadvocaat adviseert over de mogelijkheid van een heffing op NAM voor de kosten die de Staat maakt in verband met de gevolgen van de aardbevingen uit het Groningenveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AFschrift Brief Kiwa over BRL 9320 in activiteitenbesluit

  Afschrift van de brief van Kiwa Nederland aan de Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over de BRL 9320 in relatie tot het activiteitenbesluit en de activiteitenregeling milieubeheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT juli en augustus 2021

  Het document geeft een overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van juli en augustus 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Verzoek om gegevens milieuzorgsysteem Tata Steel

  Afschrift van de brief van Tata Steel aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief bevat een reactie op het verzoek van het ministerie om milieumanagementsysteem van Tata Steel ter voorbereiding van het commissiedebat Externe Veiligheid op 22 juni 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op