Zoekresultaten  1-10 van de 401 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Luchtverwijder
 • Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

  Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aanvullende informatie over de vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) vraagt Gasunie Transport Services om aanvullende informatie over de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de stand van zaken rond de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief aan gemeenten Schone Lucht

  Afschrift van de brief van Staatssecretaris Heijnen (IenW) aan gemeenten van oktober 2022. De brief gaat over het beperken van d eoverlast door houtstook.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief PNH aan IenW

  Afschrift van de brief van de PRovincie Noord-Holland (PNH) en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief bevat een reactie op het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Rol van de provincie bij het verbeteren van leefomgeving en gezondheid rond Tata Steel Nederland GS provincie Noord-Holland

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De brief gaat over de rol van de provincie bij het verbeteren van leefomgeving en gezondheid rond Tata Steel Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief antwoord aan Tata Steel Nederland

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) aan Tata Steel Nederland BV. De brief gaat over de impact van Tata Steel Nederland op de omgeving en de Roadmap Plus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief van Tata Steel Roadmap plus

  Afschrift van de brief vanTata Steel Nederland BV aan staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) . De brief gaat over Roadmap Plus voor vermindering van de impact van Tata Steel op de directe omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op