Zoekresultaten  1-10 van de 501 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

  Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services geeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) aanvullende informatie over de vertraging bij de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) vraagt Gasunie Transport Services om aanvullende informatie over de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Europees Commissaris Sinkevičius over implementatie derogatiebeschikking

  Afschrift van de brief van Europees Commissaris Sinkevičius aan minister Adema (LNV) over de implementatie van de derogatiebeschikking. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief minister LNV aan Europees Commissaris Sinkevičius over implementatie derogatiebeschikking

  Afschrift van de brief van minister Adema (LNV) aan Europees Commissaris Sinkevičius over de implementatie van de derogatiebeschikking. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief stand van zaken oplevering Zuidbroek II

  Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de stand van zaken rond de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden commissievragen procedure verzoek om aanvulling passende beoordeling Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen over de brief 'Procedure aanvulling vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van brief GTS over vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek

  Afschrift van een brief van Gasunie Transport Services (GTS) over vertraging de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek II.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beantwoording brief herziening REACH

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan Stichting Tegengif. De brief bevat haar reactie op de brief van Stichting Tegengif namens 5 non-gouvernementele organisaties (NGO's). De brief ging over schadelijke effecten van chemische stoffen die nog steeds optreden.

  Bekijk document gepubliceerd op