Zoekresultaten  1-20 van de 239 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
 • Overzicht van maatregelen in relatie tot de aanbevelingen van de enquêtecommissie

  Overzicht van maatregelen in relatie tot de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) en minister-president Rutte sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen 'Groningers boven gas'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht van moties toezeggingen en commissieverzoeken die met deze brief worden afgedaan

  Overzicht van moties toezeggingen en commissieverzoeken die met de Kamerbrief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief ' worden afgedaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Begrippenlijst bij Kamerbrief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'

  Begrippenlijst bij de brief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht financiële gevolgen

  Een overzicht van de financiële gevolgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visueel overzicht van alle maatregelen

  Visueel overzicht van alle maatregelen in het kader van de brief 'Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over IBP

  Minister De Jonge biedt de Kamer een brief aan over het Interbestuurlijk Programma (IBP), de publicatie 'Programmastart IBP' en het afschrift van de aanbiedingsbrief hiervan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Radicaliseringsexpert Soumaya Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren'

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over het bericht 'Radicaliseringsexpert Soumaya Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren'. Het Tweede Kamerlid Wilders (PVV) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2022

  Minister-president Rutte biedt de Tweede Kamer het Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2022 aan. Aanbiedingsbrief bij Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2022 (PDF | 1 pagina | 66 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over AD-interview veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla

  Minister-president Rutte geeft antwoord op vragen over het AD-interview met de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla. Het Tweede Kamerlid Wilders (PVV) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over AD-interview veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla (PDF | 10 pagina's | 254 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over immateriële schade door gaswinning Groningen

  Minister Wiebes stuurt een brief over de afhandeling van immateriële schade door gaswinning in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken bij overleg met regiobestuurders Groningen

  Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het overleg met regiobestuurders in de provincie Groningen en gemeenten in het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over invulling motie Pijlman c.s. over het vervolg op de pilot Koopinstrument

  Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stuurt de Tweede Kamer een brief over de invulling van de motie Pijlman c.s. om een vervolg te geven aan de (pilot)opkoopregeling voor huizen in het aardbevingsgebied in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de verhouding tussen politiek en ambtenarij

  Minister-president Rutte beantwoordt vragen over de brandbrief van 50 topambtenaren over de verhouding tussen politiek en ambtenarij. De vragen zijn van het Kamerlid Leijten (SP). Kamerbrief over de verhouding tussen politiek en ambtenarij (PDF | 3 pagina's | 205 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vragen inzake de wijziging van de EU-aardgasrichtlijn

  Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de vragen en opmerkingen van de leden van de fractie GroenLinks over het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van de EU-aardgasrichtlijn en over dat voorstel opgestelde BNC-fiche.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verstrijken van de termijn om nieuwe informatie aan te leveren aan de GRECO

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het verstrijken van de termijn om nieuwe informatie aan te leveren aan de GRECO naar aanleiding van de nog niet afgeronde behandeling van de GRECO-initiatiefnota. GRECO staat voor: Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO). Het Tweede Kamerlid  Koekoek (Volt) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over verstrijken van de termijn om nieuwe informatie aan te leveren aan de GRECO (PDF | 5 pagina's | 246 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op aanvullende Kamervragen over informeren parlement

  Minister-president Rutte geeft antwoord op aanvullende vragen over het informeren van de Kamer. De Tweede Kamerleden Westerveld en Bromet (beiden GroenLinks) hebben deze vragen gesteld. Antwoorden op aanvullende Kamervragen over informeren parlement (PDF | 3 pagina's | 130 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief resultaten zoekslag sms-berichten minister-president

  Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar de aantallen ontvangen, verzonden en gearchiveerde sms-berichten van zijn telefoon in het afgelopen half jaar. Kamerbrief resultaten zoekslag sms-berichten minister-president (PDF | 2 pagina's | 123 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervraag over 1e suppletoire begroting Algemene Zaken

  Minister-president Rutte geeft antwoord op een vraag naar aanleiding van de 1e suppletoire begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vraag gesteld. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen. Antwoord op Kamervraag over 1e suppletoire begroting Algemene Zaken (PDF | 2 pagina's | 95 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over landsadvocaat

  Minister-president Rutte informeert de Tweede Kamer over de taken en de positie van de landsadvocaat.

  Bekijk document gepubliceerd op