Zoekresultaten  1-20 van de 41 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Organisatie: Ministerie van Defensieverwijder
 • Kamerbrief over uitvoeringsagenda Duurzaamheid

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop Defensie met concrete acties haar bijdrage levert aan de opgaven die voor ons liggen op het gebied van klimaat, energie en circulariteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praatplaat uitvoeringsagenda Duurzaamheid Defensie

  Defensie moet onder alle omstandigheden kunnen opereren en bereidt zich daarom voor op de veranderende dreigingen als gevolg van klimaatverandering. Ook wil Defensie bijdragen aan de klimaatdoelen en neemt zo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsagenda Duurzaamheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over de Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders

  Besluit op een verzoek om informatie over de Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders (RTTLVL). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tweede rapportage voortgang luchthavenbesluiten

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) biedt de Tweede Kamer de tweede rapportage aan over de voortgang van de voorbereiding van de luchthavenbesluiten voor de vliegbases Woensdrecht, Gilze-Rijen en De Peel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over tweede rapportage voortgang luchthavenbesluiten

  Beslisnota bij Kamerbrief over tweede rapportage voortgang luchthavenbesluiten. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergunning burgermedegebruik Eindhoven Airport 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen met betrekking tot Eindhoven Airport

  Minister Kamp (Defensie) en minister Visser (ienW) informeren de Tweede Kamer over Eindhoven Airport Eindhoven Airport als civiele medegebruiker van de militaire luchthaven Eindhoven, de zienswijzeprocedure Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) luchthaven Eindhoven en het voorzitterschap Luchthaven Eindhoven Overleg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over aanpassing van vliegroutes bij de vliegbasis Gilze-Rijen

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanpassing van vliegroutes van helikopters  behorend bij de vliegbasis Gilze-Rijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapportage voortgang luchthavenbesluiten

  Minister Grapperhaus (Defensie) stuurt de Tweede Kamer het eerste jaarlijkse verslag over de voortgang van de voorbereiding van luchthavenbesluiten voor die luchtvaartterreinen waarvoor volgens de Luchtvaartwet nu nog een aanwijzing geldt (vliegbases Woensdrecht, Gilze-Rijen en De Peel).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic Procedure voorbereiding luchthavenbesluit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over reguliere landingen C-130 Hercules vliegbasis Eindhoven

  Besluit op een verzoek om informatie over het aantal reguliere landingen van de C-130 Hercules nabij vliegbasis Eindhoven, specifiek om een aanvliegroute vanuit oostelijke of westelijke richting waarbij het toestel een bocht van 90 graden maakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel aanpassing aanwijzingen militaire luchtvaartterreinen

  Staatssecretaris Visser reageert op vragen en opmerkingen over het voorstel van wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel aanpassing aanwijzingen militaire luchtvaartterreinen

  Staatssecretaris Visser stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de publicatie van het rapport over misstanden op vliegbasis Eindhoven

  Staatssecretaris Visser biedt de Tweede Kamer het rapport van het “Huis voor Klokkenluiders” aan over het onderzoek naar misstanden op vliegbasis Eindhoven. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. Kamerbrief over de publicatie van het rapport over misstanden op vliegbasis Eindhoven (PDF | 3 pagina's | 165 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besteding van overheidsgeld

  Onderzoek naar een vermelding van vermoedens van misstanden. Besteding van overheidsgeld (PDF | 39 pagina's | 654 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over mogelijke heropening Linkroute-10A

  Staatssecretaris Visser beantwoordt vragen over de berichten ‘F-35 mag straks laagvliegen over oostelijk Fryslân’ en ‘Friesland op achterste benen om laagvliegroute F-35’. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over uitbreiding Vliegbasis Leeuwarden

  Staatssecretaris Visser beantwoordt vragen over de uitbreiding van de vliegbasis Leeuwarden. Beantwoording Kamervragen over uitbreiding Vliegbasis Leeuwarden (PDF | 3 pagina's | 185 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over er geannuleerde vluchten op Eindhoven Airport wegens mist

  Staatssecretaris Visser beantwoordt vragen over geannuleerde vluchten op Eindhoven Airport wegens mist.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Aantal klachten over Eindhoven Airport stijgt sterk’

  Antwoorden staatssecretaris Visser (Def), mede namens minister Nieuwenhuizen (IenM), op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Paternotte (D66) en Bruins (CU) over het bericht ‘Aantal klachten over Eindhoven Airport stijgt sterk’.

  Bekijk document gepubliceerd op