Zoekresultaten  1-10 van de 11.392 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden Kamervragen tweede suppletoire begroting 2022

  Minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geven antwoord op Kamervragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over Wijziging begrotingsstaat BZ

  Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken (BZ). De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over Wijziging begrotingsstaat BZ

  Minister Hoekstra (BZ) biedt de antwoorden aan op vragen over de Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Zaken (BZ). De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over gasleveringszekerheid en gasopslagen

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de situatie met betrekking tot gasleveringszekerheid. Ook informeren zij de Kamer over de maatregelen die het kabinet voornemens is te nemen om de gasopslagen ook volgend jaar voldoende gevuld te hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beleidskeuzes uitgelegd brief overgewicht

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over overslag Roodeschool

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de voortgang in het proces van de verplaatsing van het overlaadsstation voor aardgascondensaat in Roodeschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelverslag Ecofin 6 december 2022

  Bij het ontbijt voorafgaand aan de Ecofinraad van 6 december 2022 is gesproken over het voorstel van de Europese Commissie voor een uitvoeringsbesluit over het opschorten van 65% van de cohesiemiddelen van Hongarije, het uitvoeringsbesluit voor de goedkeuring van het Hongaarse herstelplan, liquiditeitssteun aan Oekraïne en de het richtlijnvoorstel voor een minimumbelastingniveau voor multinationals.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie van het amendement Dassen op de begroting van het Ministerie van OCW

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het amendement van het Tweede Kamerlid Dassen (Volt). Het amendement stelt voor om de structurele middelen die vanaf 2024 vrijkomen bij het stopzetten van de halvering van het collegegeld, aan te wenden voor de herinvoering van de basisbeurs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief deelverslag Ecofinraad 6 december 2022

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer een deelverslag aan van de Ecofinraad in Brussel op 6 december 2022. De aanleiding van dit deelverslag is om het parlement zo spoedig mogelijk te informeren over de laatste ontwikkelingen over het uitvoeringsbesluit voor maatregelen tegen Hongarije en de financiële steun aan Oekraïne. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen

  Bekijk document gepubliceerd op