Zoekresultaten  1-10 van de 10.693 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Nieuw vandaag

  Beantwoording Kamervragen over speculatie op de gasbeurs

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) beantwoordt vragen over speculatie op de gasbeurs. De vragen zijn gesteld door het Kamerlid Bontenbal (CDA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over de 10e Incidentele Suppletoire Begroting EZK over het prijsplafond

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de 10e Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) EZK over het prijsplafond. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over gasleveringszekerheid en gasopslagen

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de situatie met betrekking tot gasleveringszekerheid. Ook informeren zij de Kamer over de maatregelen die het kabinet voornemens is te nemen om de gasopslagen ook volgend jaar voldoende gevuld te hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beleidskeuzes uitgelegd brief overgewicht

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over overslag Roodeschool

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de voortgang in het proces van de verplaatsing van het overlaadsstation voor aardgascondensaat in Roodeschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over gewijzigde amendementen novelle verbetering uitvoerbaarheid

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) reageert op de gewijzigde amendementen over de novelle verbetering uitvoerbaarheid bij het voorstel van Wetswijziging van de Tijdelijke wet Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de amendementen ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tussentijdse evaluatie Invest-NL

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de tussentijdse evaluatie van Invest-NL en reageert op de conclusies en aanbevelingen. Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over handhavingsverzoek MOB over onderhoudswerkzaamheden Schiphol

  Minister Van der Wal-Zeggelink (MNS) stuurt de Tweede Kamer een schriftelijke reactie op het handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment (MOB) over de onderhoudswerkzaamheden op Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Utrechtse standplaatshouders die hun vertrouwde plaats moeten opgeven vanwege Europese regelgeving

  Bekijk document gepubliceerd op