Zoekresultaten  1-10 van de 7.548 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Recreatieverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen uit WGO Sport

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen uit het Wetgevingsoverleg (WGO) Sport. De Tweede Kamerleden Maeijer (PVV), Heerema (VVD), Van der Laan (D66) en Westerveld (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken

  Nota naar aanleiding van het verslag bij wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging bij Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken

  Nota van wijziging bij de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij voorstel wet houdende de Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer het voorstel van de wet houdende de Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken aan. Ook stuurt zij de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Staat van de Veiligheid 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief impact uitstel Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op