Zoekresultaten  1-10 van de 13.228 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Kamerbrief over 2e voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de 2e voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek in de oncologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over terugtreden van een aannemer bij de sloop- en nieuwbouw bij de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage impactanalyse concentratie interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking

  Rapport met een impactanalyse voor betrokken zorginstellingen, zorgverleners en patiënten en hun naasten van de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over uitstel presentatie Green Deal Duurzame Zorg 3.0

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het uitstel van de presentatie van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij Rapportage impactanalyse concentratie interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking

  Bijlagen bij het rapport met een impactanalyse voor betrokken zorginstellingen, zorgverleners en patiënten en hun naasten van de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij aanbieding impactanalyse concentratie interventies aangeboren hartafwijkingen

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief bij de impactanalyse voor betrokken zorginstellingen, zorgverleners en patiënten en hun naasten van de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen. Van deze brief is ook een afschrift aan de Eerste Kamer gestuurd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij aanbieding impactanalyse concentratie interventies aangeboren hartafwijkingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op