Zoekresultaten  1-10 van de 11.348 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over voorlopige beoordeling 2e RRF betaalverzoek Griekenland

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de voorlopige beoordeling door de Europese Commissie van het 2e betaalverzoek van Griekenland in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility, RRF). De minister stuurt de voorlopige beoordeling mee naar de Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief akkoord EU-jaarbegroting 2023

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de inhoud van de Europese begroting voor 2023. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeksrapport Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Staat van de Veiligheid 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar transparantie over duurzaamheid bij supermarkten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief impact uitstel Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de Tijdelijke regeling groot onderhoud banenstelsel Schiphol 2023 en de natuurvergunning voor dit groot onderhoud. De Tweede Kamerleden Van Raan en Vestering (beiden PvdD) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op