Zoekresultaten  1-20 van de 806 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Antwoord op vragen van het lid Van der Graaf over het wetsvoorstel maatschappelijke BV

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 609 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Flach c.s. over het Adviescollege toetsing regeldruk vragen een verkenning uit te voeren naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met zich meebrengt voor het Nederlandse mkb

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 601 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van de leden White en Tjeerd de Groot over een plan van aanpak om gevolg te geven aan de aanbevelingen in de "Stand van de RVO"

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 608 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over ernaar streven dat de mkb-financieringshub in 2024 operationeel is

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 610 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Flach c.s. over regeldrukgevolgen als expliciet aandachtspunt bij beleidsevaluaties opnemen in de Regeling periodiek evaluatieonderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 603 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid White over rapporteren over het gebruik van verduurzamingsmaatregelen door het mkb en hoe de toegankelijkheid daartoe kan worden verbeterd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 604 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van de leden Grinwis en Flach over een uitzondering maken voor brancheorganisaties in de Regeling werkzaamheden derden CBS, zodat het CBS op verzoek van brancheorganisaties analyses kan uitvoeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 606 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Grinwis c.s. over erop aandringen dat gemeenten de vergunningsduur ambulante handel goed en met actuele gegevens onderbouwen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 607 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over in de bedrijfseffectentoets het uitgangspunt opnemen dat wettelijke verplichtingen ook voor kleine mkb-ondernemingen werkbaar en uitvoerbaar moeten zijn

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 605 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van het lid Grinwis c.s. over in nieuwe wetsvoorstellen altijd aandacht besteden aan de mogelijkheid voor vrijstellingen of een lichter regime voor micro- en/of kleinbedrijven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 602 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Motie; Motie van de leden White en Tjeerd de Groot over in kaart brengen welke sectoren achterblijven in verduurzaming en hoe deze kunnen worden aangespoord sneller te verduurzamen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord van het lid Ceder over het bericht ‘Supermarkteigenaren verplaatsen tabaksverkoop naar eigen speciaalzaken in aanloop naar verbod

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 600 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Brief regering; Nieuwe governance Nationaal Metrologisch Instituut VSL

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 26485, nr. 433 - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief regering; Appreciatie van de motie van het lid Christine Teunissen over zich alsnog aansluiten bij de alliantie van internationale exportkredietverzekeraars (Kamerstuk 32813-1334), Motie van het lid Teunissen c.s. over direct stoppen met exportkredietverzekeringen voor projecten met lagere dierenwelzijnsstandaarden dan de Nederlandse (Kamerstuk 36410-XVII-44) en de motie van de leden Boutkan en Dassen over het formuleren van ambitieuze concrete en meetbare doelen voor de vergroening van de Nederlandse ekv-portefeuille (Kamerstuk 26485-418)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De reactie van de minister over de landelijke uitrol van de Streetwise-methodiek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het bericht 'Zonder opgeleide werknemers staat de groene staalfabriek in 2030 stil'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Economische reisagenda

  Overzicht van de geplande en voorgenomen economische missies in 2024. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 599 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Brief regering; Jaarverslag 2023 NFIA / Invest in Holland netwerk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29697, nr. 141 - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid

  Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid; Brief regering; Selectie vijfde tranche Regio Deals

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 32637, nr. 598 - Bedrijfslevenbeleid

  Bedrijfslevenbeleid; Brief regering; Uitvoerbare variant winstcriterium in toekomstige crisisnoodsteunregelingen

  Bekijk document gepubliceerd op