Zoekresultaten  1-20 van de 28 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over wetsvoorstel voor implementatie van de richtlijn milieuaansprakelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht regelingen en programma's ter ondersteuning van verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Aanbieden onderzoeksrapport VTH BES eilanden

  De nota bevat een aanbiedingsbrief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over 3 rapportages van de inspectie over de uitvoering van VTH taken voor milieu, bouwen, natuur  door de openbare lichamen van Caribisch Nederland. VTH staat voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief jaarrapportage 2021 Omgevingsdienst MIdden-Holland

  Aanbiedingsbrief jaarrapportage 2021 Omgevingsdienst Midden-Holland. Bekend bij ODMH onder zaaknummer 2022213555 en documentnummer 2022223079

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau

  Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Nationaal MilieuProgramma.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsnota's bij aanbiedingsbrief en antwoorden op Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief jaarrapportage 2020 Omgevingsdienst MIdden-Holland

  Aanbiedingsbrief jaarrapportage 2020 Omgevingsdienst Midden-Holland. Bekend bij ODMH onder zaaknummer 2022213555 en documentnummer 2022223076.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarprogramma milieu Alphen aan den Rijn 2021 en 2022

  Jaarprogramma milieu Alphen aan den Rijn 2021 en 2022. Bekend bij ODMH onder zaaknummer 2022213555 en documentnummer 2022234031

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Van Afval Naar Grondstof. Bijlage 2: Stand van zaken moties, toezeggingen en andere inbreng vanuit de Tweede Kamer

  Bijlage 2 bij de nota Van Afval Naar Grondstof behandelt de voorafgaande evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook bevat de bijlage een overzicht van moties en toezeggingen uit de Tweede Kamer die met deze voortgangsrapportage zijn afgerond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Beleidsnotitie 'Doen waar Nederland goed in is’

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de Beleidsnotitie 'Doen waar Nederland goed in is’. De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsnotitie 2022 - Doen waar Nederland goed in is

  Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Verwerking van afgedankte datadragende ICT hardware binnen de Rijksoverheid

  De rapportage van Rijkswaterstaat beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de verwerking van afgedankte, datadragende ict-apparatuur binnen de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Van Afval Naar Grondstof. Bijlage 1: Voortgang van de acties per operationele doelstelling

  De bijlage bij de nota Van afval naar grondstof beschrijft de voortgang van de acties per operationele doelstelling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verder met de Green Deal

  Visie en aanbevelingen aanpak Green Deal door de Green Deal Board.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visie op het toegepaste onderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie CPB over effecten regeerakkoord op marginale druk

  Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) over de effecten van het regeerakkoord op de marginale druk voor zowel werknemers als zelfstandigen. Met deze notitie wordt voldaan aan de motie-Van der Staaij (SGP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Kernpunten bedrijfslevenbrief

  Het bedrijfslevenbeleid van het Kabinet wordt kort beschreven met de belangrijkste maatregelen op een rij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie CPB op Research en Development aftrek

  In het memo Een research en development aftrek (RDA) d.d. 19 mei 2011 van EL&I wordt namens de boegbeelden van de topteams een voorstel beschreven ter invulling van een afspraak in het Regeerakkoord (RA). Daarin is een schuif opgenomen van € 500 mln innovatie- en ondernemerschapssubsidies naar € 500 mln lastenverlichting. De topteams stellen voor om deze middelen gerichter in te zetten voor innovatiedoeleinden door het fiscaal stimuleren van de R&D-investeringen en R&D-exploitatiekosten via de winstbelastingen. Aan het CPB is gevraagd wat de effecten zijn van deze manier van lastenverlichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht leden topteams

  Overzicht van de leden van de topteams. In de teams zit een boegbeeld uit de sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve MKB’er. Ze gaan samen aan de slag om 9 cruciale sectoren van onze economie gericht te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op