Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarplanverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Thema: Internationale betrekkingenverwijder
 • Economische reisagenda

  Overzicht van de geplande en voorgenomen economische missies in 2023. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2022 Adviescollege Veiligheid Groningen

  In dit werkprogramma staat over welke onderwerpen het Adviescollege Veiligheid Groningen in 2022 verwacht te adviseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • National plan Military Mobility (Engels)

  National plan Military Mobility. The Netherlands as a transit nation.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NATO Defence Planning Capability Review 2020

  NATO Defence Planning Capability Review (DPCR) over Nederland. NATO Defence Planning Capability Review 2020 (PDF | 5 pagina's | 151 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp AIV-werkprogramma 2020-2022

  Ontwerp AIV-werkprogramma 2020-2022 (PDF | 7 pagina's | 109 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlands nationaal plan defensie-uitgaven NAVO

  Nationaal plan om tot 2024 de uitgaven door Nederland aan defensie te verhogen in de richting van de NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AWTI-werkprogramma 2019

  Werkprogramma van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI). In 2019 zal de AWTI zich bezighouden met vier thema’s: transities, nieuwe technologieën, ondernemerschap en centrale/decentrale governance.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018 - 2021

  Werkprogramma ter uitvoering van de Rijksbrede beleidsagenda zoals opgenomen in de Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actiepunten overheid in 2016 voor uitvoering Steenkoolconvenant

  Actiepunten die de overheid in 2016 oppakt voor de uitvoering van het Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkoolketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2015 Adviesraad internationale vraagstukken

  Bekijk document gepubliceerd op