Zoekresultaten  1-20 van de 810 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Economische reisagenda

  Overzicht van de geplande en voorgenomen economische missies in 2024. Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de NCP-analyse van de voorstellen voor de CSDDD en de Nederlandse inzet in de EU

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de NCP-analyse van de voorstellen voor de CSDDD en de Nederlandse inzet in de EU

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de analyse van het Nationaal Contactpunt (NCP) voor de OESO-richtlijnen. De analyse gaat over de voorstellen voor de EU-richtlijn voor gepaste zorgvuldigheid (CSDDD) en de Nederlandse inzet in de EU. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief reactie op onderzoek Nederlandse belangen bij faciliteren handel in milieugoederen en milieudiensten

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport over de Nederlandse belangen bij het faciliteren van handel in milieugoederen en milieudiensten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie. Ook reageert de minister op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief reactie op onderzoek Nederlandse belangen bij faciliteren handel in milieugoederen en milieudiensten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trade in Environmental Goods and Services

  Onderzoek naar de Nederlandse belangen bij het faciliteren van handel in milieugoederen en milieudiensten binnen de Wereldhandelsorganisatie. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag werkbezoek minister-president aan Brazilië

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een verslag van het werkbezoek van minister-president Rutte aan Brazilië van 8 tot en met 10 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met verslag werkbezoek minister-president aan Brazilië

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsappreciatie rapport over WTO-conformiteit productiestandaarden

  Het kabinet reageert op de resultaten van het onderzoek naar de juridische haalbaarheid van het stellen van productiestandaarden voor milieubescherming en arbeidsrechten binnen de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Production Requirements and WTO Rules: The Case of Environmental and Labor Standards

  Onderzoek naar de juridische haalbaarheid van het stellen van productiestandaarden voor milieubescherming en arbeidsrechten binnen de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zevende Nationale SDG Rapportage - Nederland Ontwikkelt Duurzaam

  De 7e nationale Sustainable Development Goals (SDG, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) rapportage 'Nederland ontwikkelt duurzaam' geeft een kwalitatieve inkleuring vanuit het Rijk, decentrale overheden en maatschappelijke sectoren aan de in de Monitor Brede Welvaart 2023 gepresenteerde cijfers over de SDG-voortgang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2023

  Een publieksvriendelijke versie van deze Monitor staat op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 beschrijft onder andere hoe het gaat met de brede welvaart van de mensen die nu in Nederland wonen, en de gevolgen van ons huidige welvaartsniveau voor de brede welvaart van de volgende generaties in Nederland en van mensen in andere landen. Ook wordt beschreven hoe de brede welvaart is verdeeld over bevolkingsgroepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & SDG’s 2023

  Minister Adriaansens (EZK), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Harbers (IenW) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals (SDG’s) (duurzame ontwikkelingsdoelen) 2023. Ook bieden zij de 7e nationale SDG rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ aan. Dit is een jaarlijkse publictatie van het CBS (Centraal Bureau Statistiek) in opdracht van het kabinet. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheidsverslag 2022 ministerie van Buitenlandse Zaken

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert vandaag haar eerste duurzaamheidsverslag. Hierin is aandacht voor onder meer klimaat, circulaire economie en sociale ketenverantwoordelijkheid. Het verslag beschrijft de inspanningen en resultaten op deze 3 thema’s in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief strategische afhankelijkheden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Reactie op het artikel 'China waarschuwt Nederlands kabinet na ASML-boycot'

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert op een artikel in het Financieel Dagblad van 20 maart 2023 'China waarschuwt Nederlands kabinet na ASML-boycot'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief Reactie op het artikel 'China waarschuwt Nederlands kabinet na ASML-boycot'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang acquisitie met meer focus

  Minister Adriaansens (EZK) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het acquisitiebeleid van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). NFIA heeft als kerntaken: acquisitie en behoud buitenlandse bedrijven, signaalfunctie vestigingsklimaat en coördinatie Invest in Holland-netwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over export goedkoop vlees en melkpoeder naar Ghana en Kenia

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over berichten over export van goedkoop vlees en melkpoeder naar Ghana en Kenia. Het Tweede Kamerlid Thijssen (PvdA) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over export goedkoop vlees en melkpoeder naar Ghana en Kenia

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op