Zoekresultaten  1-10 van de 9.445 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
 • Voortgangsbrief 2022 IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de 1e voortgangsbrief van het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' (DAB). Het IT-traject vervangt de verouderde IT-systemen waarmee DUO de bekostiging van instellingen uitvoert. De rapportage gaat over de periode mei tot en met oktober 2022. ij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen hoofdlijnenbrief herinvoering basisbeurs en uitvoering motie-Koffeman

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 6 september 2022. Deze ging over de herinvoering van de basisbeurs en een tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs. De vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Daarnaast gaat hij in op de motie van het Kamerlid Koffeman (PvdD). De motie vroeg om een behoorlijke compensatie voor de rente studieschulden die studenten moeten betalen die onder het leenstelsel gestudeerd hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over terugtreden aannemer sloop-nieuwbouw versterkingsoperatie Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over terugtreden van een aannemer bij de sloop- en nieuwbouw bij de versterkingsoperatie in Groningen. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Iraanse studenten in Nederland

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen over ondersteuning van studenten en docenten of wetenschappers uit Iran die studeren of werken aan een Nederlandse onderwijsinstelling. De Tweede Kamerleden Westerveld en Van der Lee (GL hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief toezegging relatie rankings en Erkennen en Waarderen

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de toezending uit aan de Tweede Kamer van een brief over de relatie tussen het programma Erkennen & Waarderen (E&W) en de positie van de Nederlandse universiteiten op de internationale rankings. Bij de uitstelbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op uitkomst evaluatie experiment instellingsaccreditatie

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op de uitkomst van de tussentijdse evaluatie van het experiment instellingsaccreditatie met lichtere opleidingsaccreditatie in het hoger onderwijs. De Tweede Kamer had het evaluatierapport eerder ontvangen. De minister betrekt daarbij het advies 'Essentie van extern toezicht' van de Onderwijsraad. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over impact uitstel Omgevingswet

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de impact van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet op de domeinen water, milieu en (duurzame) mobiliteit. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Staat van de Veiligheid 2021

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Staat van de Veiligheid (SvdV) Brzo-bedrijven 2021 met rapportenbundel. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en de acties die hieruit volgen. Ook bespreekt zij de stand van zaken rond de doorontwikkeling van de SvdV. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Staat van de Veiligheid 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op