Zoekresultaten  1-10 van de 33 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Internationale betrekkingenverwijder
 • Opvang vanuit COA

  Het document beschrijft de opvangprocedure bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor derdelanders die de asielprocedure in Nederland willen doorlopen. Dat zijn  personen zonder de Oekraïense nationaliteit met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Zij vallen vanaf 4 september 2023 niet meer  onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Verblijfsrechtelijke mogelijkheden en juridische gevolgen

  Nota bij het 'informatiepakket derdelanders uit Oekraïne' dat staatssecretaris Van der Burg (JenV) heeft gestuurd aan de gemeenten. De nota informeert gemeenten over de rechten van derdelanders met tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne die vanaf 4 september 2023 niet meer in aanmerking komen voor tijdelijke bescherming in de zin van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Beleidsnota Mensenrechten - Democratie - Internationale Rechtsorde

  [INGETROKKEN]

 • Beslisota bij nota naar aanleiding van het verslag Goedkeuring Verdrag wederzijdse rechtshulp en Goedkeuring verdrag uitlevering

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Aanbieden onderzoeksrapport VTH BES eilanden

  De nota bevat een aanbiedingsbrief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over 3 rapportages van de inspectie over de uitvoering van VTH taken voor milieu, bouwen, natuur  door de openbare lichamen van Caribisch Nederland. VTH staat voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader Mondiaal Multilateralisme

  Dit kader beschrijft de multilaterale beleidsinzet van het Koninkrijk voor de periode 2022-2026. 'Multilateraal' betekent tussen verschillende landen of partijen. In deze notitie gaat het om samenwerking in wereldwijde verbanden, met de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie als belangrijkste organisaties. De drie pijlers van het kader zijn beschermen, versterken en hervormen. Het beschermen van fundamentele principes en steun voor inclusieve en legitieme multilaterale organisaties zijn centrale doelstellingen hierin. De inzet hiervoor krijgt vaak vorm in nauwe samenwerking met de EU.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht regelingen en programma's ter ondersteuning van verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb)

  Bijlage 3 Overzicht regelingen en programmas beschrijving (PDF | 5 pagina's | 89 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsverdrag tot wijziging administratief akkoord Nederland en Bangladesh

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Belisnota bij Kamerbrief over uitvoeringsverdrag tot wijziging administratief akkoord Nederland en Bangladesh (PDF | 2 pagina's | 756 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsnota's bij aanbiedingsbrief en antwoorden op Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beleidsnota's bij aanbiedingsbrief en antwoorden op Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld (PDF | 4 pagina's | 2,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief jaarrapportage 2020 Omgevingsdienst MIdden-Holland

  Aanbiedingsbrief jaarrapportage 2020 Omgevingsdienst Midden-Holland. Bekend bij ODMH onder zaaknummer 2022213555 en documentnummer 2022223076.

  Bekijk document gepubliceerd op