Zoekresultaten  1-20 van de 974 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Internationale betrekkingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Comment on what will happen when the temporary protection scheme for refugees from the war in Ukraine ends

  Rapport van de Commissie Meijers. De Commissie Meijers adviseert de Europese Commissie (EC) over maatregelen voordat de tijdelijke bescherming op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor ontheemden uit Oekraïne afloopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief opvang Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast gaat hij in op het rapport 'Comment on what will happen when the temporary protection scheme for refugees from the war in Ukraine ends' van de Commissie Meijers. Hij stuurt het rapport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Verzamelbrief Opvang Oekraine 29 september 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brondocument financiële Q&A’s Gemeenten

  Informatieblad met Q&A’s over de bijdrage die gemeenten kunnen aanvragen voor kosten om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op te zetten en te gebruiken. Die bijdrage is geregeld in Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brondocument financiële Q&A’s Veiligheidsregio’s

  Informatieblad met Q&A’s over de bijdrage die veiligheidsregio’s kunnen aanvragen voor meerkosten voor de coördinatie en eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Die bijdrage is geregeld in Bekostigingsbesluit eerste opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 26 september 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Goedkeurings- en uitvoeringswet Benelux-politieverdrag in verband met de inwerkingtreding van dat verdrag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het artikel over beëindiging opvang derdelander uit Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Beëindiging opvang derdelander uit Oekraïne mag van de rechtbank' later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 28 september 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 28 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld. Daarbij geven zij hun reaCtie (appreciatie) op het  voorstel voor de verlenging van de activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor ontheemden uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over berichtgeving toekomst en opvang ontheemden in Nederland

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het bericht ‘Ukrainian refugees in the Netherlands face uncertain future: report’ en het bericht 'Tijdelijke karakter opvang Oekraïners blijft knellen'. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over artikel Beëindiging opvang derdelander uit Oekraïne mag van de rechtbank

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) meldt dat de antwoorden op vragen over het artikel 'Beëindiging opvang derdelander uit Oekraïne mag van de rechtbank' later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) heeft de vragen gesteld.             

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan burgemeesters nav Veiligheidsberaad 8 september 2023

  Brief nav het Veiligheidsberaad van 8 september 2023 aan burgemeesters over de bezetting van de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdeelsleutel vastgesteld door het Veiligheidsberaad

  De 97.000 plekken verdeeld conform verdeelsleutel vastgesteld door het Veiligheidsberaad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over brief aan burgemeesters nav Veiligheidsberaad 8 september 2023

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over brief aan burgemeesters nav het Veiligheidsberaad 8 september 2023 over de bezetting van de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over besluitmoratorium Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit om het besluitmoratorium voor asielzoekers met de Oekraïense nationaliteit te verlengen tot 28 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over besluitmoratorium Oekraine

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 – verdeelsleutel 7.000 plekken verdeeld conform verdeelsleutel vastgesteld door het Veiligheidsberaa

  Bijlage bij de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters van 1 september 2023. Deze bevatte het verzoek om noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren voor 1 februari 2024. De bijlage bevat de verdeelsleutel voor de 97.000 plekken voor de opvang per gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij afschrift brief over de opvangopgave Oekraine

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief opvangopgave ontheemden uit Oekraine begin 2024

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters van 1 september 2023. De brief bevat het verzoek om voor 1 februari 2024, 97.000 noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over de opvangopgave Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters. De brief bevat het verzoek om voor 1 februari 2024, 97.000 noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 – toelichting ondersteuning door het Rijk bij opvang ontheemden uit Oekraïne

  Bijlage bij de brief van staatssecretaris Van der Burg (JenV) aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters van 1 september 2023. Deze bevatte het verzoek om noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren voor 1 februari 2024. De bijlage gaat over ondersteuning door het Rijk bij de opvang.

  Bekijk document gepubliceerd op