Zoekresultaten  1-20 van de 1.450 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over criteria legalisatie PAS Melders

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de documenten bij het Wob -besluit over criteria voor legalisatie van PAS-melders van de rijksoverheid.nl. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof-melders. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over criteria legalisatie PAS Melders

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Onderliggende beslisnota bij Kamerbrief met eerste reactie op motie Klaver cs mbt pZZS(3)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op motie Klaver cs m.b.t potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS).

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks) en anderen overpotentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij RIVM-rapport met vervolgmeting over wonen langs het spoor

  Staatssecrearis Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Hinder en slaapverstoring door trillingen van treinen. Resultaten van de Vervolgmeting 'Wonen langs het Spoor'. Het rapport gaat over onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij gaat daarbij in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij RIVM-rapport met vervolgmeting over wonen langs het spoor

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hinder en slaapverstoring door trillingen van treinen

  Het rapport gaat over onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek richt zich op de overlast door trillingen voor omwonenden van het spoor. Het is een vervolg op eerder onderzoek uit 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen en moties over stikstof en MIRT

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsachrift reactiebrief Foodvalley A A30 en Hoevelaken

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan Regio Foodvalley. De minister reageert op de brief van Regio Foodvalley over de zorgen over projecten rond de knooppunten A1-A30 en Hoevelaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen en moties over stikstof en MIRT

  Minister Harbers (IenW) komt terug op nkekle toezeggingen aan de Tweede Kamer over de inzichten en verwachtingen bij enkele projecten op het gebied van stikstof. Daarnaast gaat hij in op enkele moties op het gebied van MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal doel plasticnormering Vormgeving en effecten

  Rapport van CE Delft. Het rapport onderzoekt de werking van een nationale norm voor gerecyclede en biobased polymeren in Nederland. Het gaat in op de effecten op het klimaat en op de economische effecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief met toelichting op circulaire klimaatmaatregelen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Route naar dwingender gebruik MKI in de GWW Plan van aanpak 2024 2025

  Het plan van aanpak beschrijft een stappenplan voor de uitwerking van de maatregel voor een dwingender gebruik van de Milieukostenindicator (MKI) in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met toelichting op circulaire klimaatmaatregelen

  Staatsecretris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen voor het verwezenlijken van de doelen van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) en een extra CO2-reductie van 2 Mton. Daarnaast informeert zij de Kamer over acties die het kabinet al heeft ondernomen voor het klimaatdoel voor de circulaire economie. Ook gaat zij in op de motie van de Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA) en Haverkort (VVD). Deze motie verzoekt om aanvullende normerende maatregelen te verkennen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsevaluatie MIA/Vamil 2017-2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsevaluatie MIA/Vamil 2017-2021

  Staatssecretaris Heijnen (Ienw) informeert de Tweede Kamer over het evaluatierapport van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De fiscale regelingen MIA en Vamil zijn bedoeld om bij te dragen aan de realisatie van milieudoelen door middel van innovaties. Iedere 5 jaar dienen fiscale regelingen met een wettelijke grondslag te worden geëvalueerd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsevaluatie MIA\Vamil 2017-2021, bezien vanuit 2011-2021

  Evaluatierapport over doeltreffendheid, doelmatigheid en budgettaire beheersbaarheid in de fiscale regelingen MIA en Vamil.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten aanvullend klimaatpakket Voorjaarsnota op logistiek

  In het voorjaar heeft het kabinet een aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Deze factsheet bevat de externe doorrekeningen van enkele beleidswijzigingen in de sector mobiliteit voor de logistiek. De berekeningen zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de voortgang van het Nationaal MilieuProgramma

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal MilieuProgramma. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op