Zoekresultaten  1-50 van de 1.518 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Opening speech by Vivianne Heijnen, Minister for the Environment, at the COP28 side event ‘Transport Decarbonization at Scale – Global Memorandum of Understanding on Zero-Emission Medium- and Heavy-Duty Vehicles’,

  “I’m really proud that a growing number of countries are recognizing the importance of this Global MoU. It clearly illustrates the ever-growing momentum for zero-emission freight technology. I thank you all for taking this major step in our mission to create a better, cleaner and sustainable future. Let’s move forward with zero-emission transport.” This said minister for the Environment, Vivianne Heijnen, at the COP28 side event ‘Transport Decarbonization at Scale – Global Memorandum of Understanding on Zero-Emission Medium- and Heavy-Duty Vehicles.

 • Opening speech by Vivianne Heijnen, Minister for the Environment, at the side-event ‘Transport Decarbonisation and Global Standards for the Export and Import of Fuels and Used Cars’

  “Implementing harmonized fuel quality and used vehicle requirements on a global scale is a necessary step towards achieving a level playing field and preventing the shift of activities to other regions. The harmonization of rules can make the global trade in fuels and used vehicles more attractive. Exporters may face difficulties when encountering different rules in various markets. Additionally, it is important to comply with the standards set by importing countries. This is not an issue to be addressed bilaterally; it is a global, transboundary problem that requires global commitment.” This said minister for the Environment, Vivianne Heijnen, at the side-event ‘Transport Decarbonisation and Global Standards for the Export and Import of Fuels and Used Cars’, 5 December 2023.

 • Toespraak van staatssecretaris Heijnen bij het COP28 side event Financing to Close the Circularity Gap

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) bij het COP28 side event Financing to Close the Circularity Gap . Dit evenement vond plaats in december 2023 in Dubai. De toespraak is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Ontwerpbesluit wijziging RVV nul emissiezone taxi en nieuwe verkeersborden

  Ontwerpbesluit voor wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw). Het besluit gaat over de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Speech van minister Harbers tijdens Waterdag Benelux Plus

  Toespraak van minister Harbers (IenW) tijdens de Benelux Plus Waterdag op 29 november 2023 in Maastricht. 

 • Speech minister Harbers Havengildediner Amports

  Toespraak van minister Harbers (IenW) bij het Havengildediner Amports in Hotel Okura in Amsterdam, 24 november 2023.

 • Balans van de Leefomgeving 2023

  2-jaarlijks rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het rapport maakte de balans op van het leefomgevingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de voortgang van het Nationaal MilieuProgramma

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal MilieuProgramma. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

  Het rapport gaat over onderzoek naar de bijdrage die online consumenten kunnen leveren aan de verduurzaming van de e-commercesector door te kiezen voor een bezorgoptie met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport over effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het 'Onderzoeksrapport Effectieve gedragsinterventies voor stimulering van duurzame bezorgkeuzes'. Zij gaat in op de resultaten uit het onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over de voortgang van het Nationaal MilieuProgramma

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over intentieverklaring Tata Steel - Bijlagen deel 2 bij Woo-besluit over intentieverklaring Tata Steel

  Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op het voorbereiden van de intentieverklaring (Expression of Principles) aangaande ‘Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving’ vanaf het begin dat deze besprekingen over deze intentieverklaring zijn gestart tussen IenW en EZK en de Provincie Noord-Holland en tussen IenW en Tata Steel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over intentieverklaring Tata Steel

  Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op het voorbereiden van de intentieverklaring (Expression of Principles) aangaande ‘Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving’ vanaf het begin dat deze besprekingen over deze intentieverklaring zijn gestart tussen IenW en EZK en de Provincie Noord-Holland en tussen IenW en Tata Steel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over intentieverklaring Tata Steel - Besluit op Woo-verzoek over intentieverklaring Tata Steel.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op het voorbereiden van de intentieverklaring (Expression of Principles) aangaande ‘Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving’ vanaf het begin dat deze besprekingen over deze intentieverklaring zijn gestart tussen IenW en EZK en de Provincie Noord-Holland en tussen IenW en Tata Steel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Nationaal plan MVI 2021-2025 en Manifest MVOI

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

  Manifest van ruim 90 overheidsorganisaties en semi-overheidsorganisaties. Het manifest richt zich op het stimuleren van ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Hiermee dragen zij bij bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het gaat om de thema's milieu en biodiversiteit, klimaat, circulair (inclusief biobased), Internationale Sociale Voorwaarden (ISV of ketenverantwoordelijkheid), diversiteit en inclusie en social return.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenbalans van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

  Dit rapport maakt deel uit van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, een initiatief van het ministerie van IenW en de deltacommissaris. Het programma levert kennis op over de gevolgen van zeespiegelstijging en hoe Nederland daarmee kan omgaan. Dit rapport geeft de tussenbalans van de resultaten in de 1e fase van het programma aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda Milieuraad 20 december 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 20 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over intentieverklaring Tata Steel - Bijlagen deel 1 bij Woo-besluit over intentieverklaring Tata Steel

  Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op het voorbereiden van de intentieverklaring (Expression of Principles) aangaande ‘Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving’ vanaf het begin dat deze besprekingen over deze intentieverklaring zijn gestart tussen IenW en EZK en de Provincie Noord-Holland en tussen IenW en Tata Steel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over intentieverklaring Tata Steel - Lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om informatie die betrekking heeft op het voorbereiden van de intentieverklaring (Expression of Principles) aangaande ‘Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie en verbeteren leefomgeving’ vanaf het begin dat deze besprekingen over deze intentieverklaring zijn gestart tussen IenW en EZK en de Provincie Noord-Holland en tussen IenW en Tata Steel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaam initiatief als leidraad voor beleid - Samenvatting rapport Duurzaam initiatief als leidraad voor beleid

  Een participatief onderzoek naar belemmeringen en succesfactoren van duurzame initiatieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaam initiatief als leidraad voor beleid - duurzaam-initiatief-als-leidraad-voor-beleid-220822.pdf

  Een participatief onderzoek naar belemmeringen en succesfactoren van duurzame initiatieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Indicatieve handhaafbaarheidstoets op beleidsprogramma IenW

  Afschrift van de brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over onderwerpen uit het coalitieakkoord en het beleidsprogramma van IenW die voor de ILT van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Besluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

  Het besluit gaat over de actualisatie en aanscherping van de regels voor industriële emissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaam initiatief als leidraad voor beleid

  Een participatief onderzoek naar belemmeringen en succesfactoren van duurzame initiatieven.

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer. Het wetsvoorstel gaat over bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnenen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel Duurzaamheidscriteria

  De tabel bevat de duurzaamheidscriteria voor de productie van biogrondstoffen per thema.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag informele VTC EU-milieuministers 18 maart 2021

  Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Van 't Wout sturen het verslag van de informele videoconferentie met milieuministers van de Europese Unie (EU) naar de Tweede Kamer. De conferentie vond plaats op 18 maart 2021. Onderwerpen van de videoconferentie waren de EU-klimaatadaptatiestrategie, het Europees Semester en de Batterijenverordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie Rli briefadvies Groen uit de crisis

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het briefadvies 'Groen uit de crisis' van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Het advies rict zich op het economisch herstelbeleid en het verwezenlijken of versnellen van de duurzaamheidsdoelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheidskader-biogrondstoffen

  Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een afschrift van haar brief aan de Tweede Kamer over het duurzaamheidskader biogrondstoffen naar de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Speech staatssecretaris Heijnen Schone Lucht Jaarcongres

  Toespraak van staatssecretaris Heijnen (IenW) tijdens het Schone Lucht Jaarcongres in Almere, op maandag 30 mei 2022.

 • Kamerbrief met verslag SO Milieuraad 7 december 2020

  Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Wiebes doen verslag van het schriftelijk overleg van 7 december 2020 voor de Milieuraad op 17 december 2020 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over duurzaamheidskader biogrondstoffen

  Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Wiebes informeren de Tweede Kamer over het duurzaamheidskader voor de inzet van duurzame biomassa in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Biomassa in balans Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen

  De Sociaal-Economische Raad (SER) geeft advies over de rol van biomassa in de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire economie in 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda Milieuraad 5 maart 2020

  De agenda bevat de onderwerpen voor de Milieuraad van 5 maart 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure 'Negen innovatieve projecten uitgelicht'

  De brochure gaat over 9 innovatieve projecten die bijdragen aan de overgang naar duurzaamheid (circulaire economie, klimaat en energie), smart mobility en IT & data.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op artikel over duurzaam inkopen

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het artikel 'Duurzaam inkopen stelt nog weinig voor'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplannen MVI Evaluatie en geleerde lessen

  Rapport over hoe verschillende organisaties het schrijven van een actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de implementatie van MVI hebben aangepakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over internetconsultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen vormgeving van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) en over de internetconsultatie over de conceptregeling. Hij doet dit  mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Besluit energie vervoer en de rapportage- en reductieverplichting vervoersemissies

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt het Besluit jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer naar de Tweede Kamer. Zij licht de Kamer daarbij in over de wettelijke procedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag Milieuraad 5 maart 2018

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) brengt aan de Tweede Kamer verslag uit over de Milieuraad die op 5 maart 2018 bijeenkwam in Brussel. De Milieuraad besteedde aandacht aan het 3e circulaire economiepakket en de Europese kunststoffenstrategie. Andere onderwerpen waren ontbossing, de verordening invasieve exoten, de REACH-review, CO2-normen voor personenauto’s en bestelwagens en de COP24 in Katowice.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Vergunningplicht biomassa-installaties en stand van zaken SLA pakket- industrie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voorhang wijzigingsbesluit Bal over industriële emissies.

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) stuurt het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) naar de Eerste en Tweede Kamer. Het besluit gaat over de actualisatie en aanscherping van de regels voor industriële emissies. Hij gaat daarbij in iop de voorhangprocedure. Ook stuurt hij een beslisnota 'Vergunningplicht biomassa-installaties en stand van zaken SLA pakket- industrie' naar de Kamers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Milieuraad van 4 maart 2016 in Brussel

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van de 1e Milieuraad onder Nederlands voorzitterschap. Deze vond plaats op 4 maart 2016 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsoverzicht Europese Infrastructuur en Milieu dossiers

  Voortgangsoverzicht van de stand van zaken van de Europese Infrastructuur en Milieu dossiers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport vervolgonderzoek Materialen in de Nederlandse economie

  Het rapport beschrijft een onderzoek naar de mate waarin de Nederlandse economie afhankelijk is van de leveringszekerheid van 64 abiotische grondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Expanding the Material Flow Monitor

  Engelstalige studie naar de uitbreiding van de Material Flow Monitor (MFM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda Milieuraad 16 december 2015

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) stuurt de geannoteerde agenda voor de Milieuraad van 16 december 2015 in Brussel naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Milieuraad 16 december 2015

  Geannoteerde agenda voor de Milieuraad van 16 december 2015 in Brussel. Belangrijke onderwerpen zijn de NEC-Richtlijn, de tussentijdse evaluatie EU Biodiversiteitsstrategie, de circulaire economie de terugkoppeling klimaattop en het voorzitterschap.

  Bekijk document gepubliceerd op