Zoekresultaten  1-20 van de 88 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen voor de Informele JBZ Raad van juli in Logrono Spanje op 20 en 21 juli 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) , minister Weerwind (Rechtbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op schriftelijke van de VVD-fractie naar aanleiding van de bijeenkomst van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 20 en 21 juli 2023 in Logroño, Spanje. De vragen gingen over online piraterij van (sport)evenementen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen voor de Informele JBZ Raad van juli in Logrono Spanje op 20 en 21 juli 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) , minister Weerwind (Rechtbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op schriftelijke van de VVD-fractie naar aanleiding van de bijeenkomst van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 20 en 21 juli 2023 in Logroño, Spanje. De vragen gingen over online piraterij van (sport)evenementen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 6 IV politie

  Bijlage bij het 1e halfjaarbericht Politie 2023. De bijlage gaat over de resultaten bij de organisatie voor informatievoorziening (IV) van de politie. Het gaat om continuïteit, vernieuwing, cyberveiligheid, ketensamenwerking en Open op orde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van de uitvoering maart 2023 JenV partner voor ICT en IV

  Het rapport bevat de Stand van de Uitvoering van de Justitiële ICT Organisatie in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Definitief BIT-advies Basisplan Straf

  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) geeft advies over het programma Basisplan Straf van de Raad voor de rechtspraak. Afschrift brief Definitief BIT-advies Basisplan Straf (PDF | 8 pagina's | 139 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Aanbiedingsbrief Definitief BIT-advies Basisplan Straf

  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) stuurt zijn advies over het programma Basisplan Straf aan minister Weerwind (Rechtsbescherming). Afschrift Aanbiedingsbrief Definitief BIT-advies Basisplan Straf (PDF | 1 pagina | 57 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beleidsreactie OM op aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM

  Afschrift van de brief van het Openbaar Ministerie (OM) aan het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De brief bevat de beleidsreactie van het OM op het advies over het Business Informatieplan van het Openbaar Ministerie (BIPOM). Afschrift brief Beleidsreactie OM op aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM (PDF | 15 pagina's | 4,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM

  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) stuurt zijn advies over het Business InformatiePlan OM (BIPOM) aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). Afschrift Aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM (PDF | 11 pagina's | 3,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Bestuurlijke reactie BIT-advies Basisplan Straf

  Afschrift van de brief van de Raad voor de rechtspraak aan minister Weerwind (Rechtsbescherming). De brief bevat de bestuurlijke reactie van de Rechtspraak op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma Basisplan Straf. Afschrift brief Bestuurlijke reactie BIT-advies Basisplan Straf (PDF | 6 pagina's | 235 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • i-Strategie 2022 - 2027 een JenV-brede IV-portefeuille voor de komende jaren

  De strategie gaat over de informatievoorziening van het ministerie voor JenV voor de jaren 2021 tot 2027. i-Strategie 2022 - 2027 een JenV-brede IV-portefeuille voor de komende jaren (PDF | 33 pagina's | 2,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Beslag Informatie Systeem

  De brief bevat het advies van het Adviescollege ICT-Toetsing over het Beslag Informatie Systeem (BIS). Advies Beslag Informatie Systeem (PDF | 7 pagina's | 192 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten quick scan Gezondheidsverschillen stedelijke vernieuwingsgebieden

  Deze quick scan is een bouwsteen voor het formuleren van de beleidsagenda voor de herstelperiode na COVID-19. In de quick scan wordt een analyse gemaakt van wat helpt en hindert in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden als het vraagstuk ‘gezondheid, fysieke leefomgeving en de sociaal-economische omstandigheden van de bewoners’ in samenhang bekeken wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief BIT advies project realisatie JBZ systemen

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing. Het advies ging over een  IT-voorziening (het Europaloket) voor de invoering van een aantal Europese verordeningen in Nederland. Deze verordeningen gaan over de buitengrenzen van het EU-gebied en de veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag College van Toeztcht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten 2020

  Het jaarverslag gaat over de activiteiten van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) in het jaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Blokkeren Websites zonder handtekeningen

  Convenant van vertegenwoordigers van auteursrechthebbenden en internet access providers. Het convenant gaat over het blokkeren van websites die inbreuk maken op het auteursrecht en de naburige rechten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

  De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022. De wijzigingen gaan over auteursrecht, curatele, huwelijksdwang en jeugdstrafrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wwetsvoorstel Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten

  Minister Dekker beantwoordt vragen van de fracties van de PvdA en GroenLinks van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor omzetting van de richtlijn online omroepdiensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 8besluit wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

  Ontwerp van een koninklijk besluit voor verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-crisis.

  Bekijk document gepubliceerd op