Zoekresultaten  1-20 van de 192 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten quick scan Gezondheidsverschillen stedelijke vernieuwingsgebieden

  Deze quick scan is een bouwsteen voor het formuleren van de beleidsagenda voor de herstelperiode na COVID-19. In de quick scan wordt een analyse gemaakt van wat helpt en hindert in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden als het vraagstuk ‘gezondheid, fysieke leefomgeving en de sociaal-economische omstandigheden van de bewoners’ in samenhang bekeken wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit

  De nota bevat een advies van de advies van de stuurgroep Stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit (SCS) aan de minister voor Rechtsbescherming. Aanleiding was het rapport van de Commissie Donner over een stelsel voor vergoeding en tegemoetkoming in schade van slachtoffers van strafbare feiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit

  De nota bevat een advies van de advies van de stuurgroep Stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit (SCS) aan de minister voor Rechtsbescherming. Aanleiding was het rapport van de Commissie Donner over een stelsel voor vergoeding en tegemoetkoming in schade van slachtoffers van strafbare feiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 17e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Het besluit gaat over wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19. Ontwerp 17e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19 (PDF | 4 pagina's | 198 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbakeningsdocument JenV Hotspot COVID-19

  Basisdocument van organisatie Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het document geeft een overzicht van de beschikbare informatie over de hotspot 'COVID-19 crisis'. Het gaat hierbij om het archiveren van deze informatie. Afbakeningsdocument JenV Hotspot COVID-19 (PDF | 23 pagina's | 4,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

  Het ontwerp koninklijk besluit gaat over verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen in verband met de COVID-19-crisis. Besluit van tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19 (PDF | 5 pagina's | 203 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 15e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Het besluit gaat over wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19. Het tijdstip van verval van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is 1 februari 2023. Met uitzondering van de artikelen 15 en 22. Ontwerp 15e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19 (PDF | 7 pagina's | 249 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 15e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Het besluit gaat over wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19. Het tijdstip van verval van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is 1 februari 2023. Met uitzondering van de artikelen 15 en 22. Ontwerp 15e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19 (PDF | 7 pagina's | 249 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reacties op conceptrapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2'

  Verschillende reacties op het rapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2: september 2020 tot juli 2021'en een toelichting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de wijze van verwerken van die reacties. Reacties op conceptrapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2' (PDF | 44 pagina's | 1,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak coronacrisis - Deel 2: september 2020 tot juli 2021

  Deelrapport over de crisisaanpak van de overheid in een periode met een nieuwe besmettingsgolf na de zomer van 2020. Aanpak coronacrisis - Deel 2: september 2020 tot juli 2021 (PDF | 361 pagina's | 4,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 14e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19 tbv voorhang

  Ontwerp van een koninklijk besluit voor de verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-crisis. Het besluit wijzigt de vervaldata van enkele tijdelijke maatregelen in verband met COVID-19 naar 1 december 2022. Ontwerp 14e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19  tbv voorhang (PDF | 7 pagina's | 247 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ervaringen met elementen uit de tijdelijke COVID-19-wetgeving Justitie en Veiligheid

  Het rapport onderzoekt de mogelijkheid om (onderdelen van) voorzieningen van de tijdelijke COVID-19-wetgeving JenV te zetten in permanente regelingen. Ervaringen met elementen uit de tijdelijke COVID-19-wetgeving Justitie en Veiligheid (PDF | 111 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage schriftelijke communicatie

  De bijlage bevat de e-mailuitwisseling tussen de  ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Buitenlandse Zaken (BZ) over een brief van Nils Melzer, mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties (VN). De brief ging over politiegeweld bij coronademonstraties. Bijlage schriftelijke communicatie (PDF | 9 pagina's | 4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Themarapportage infectieziekten

  Themarapportage over dreigingen op het gebied van infectieziekten die de nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen aantasten. Deze themarapportage is onderdeel van de Rijksbrede Risicoanalyse (RbRa) van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 13e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Het besluit gaat over de wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief naleving controle en handhaving bij verbreding CTB

  Afschrift van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) aan de Tweede Kamer van 14 december 2021. De brief gaat W, over de laatste stand van zaken over de naleving, controle en handhaving van de coronamaatregelen. Daarbij is specifiek aandacht voor de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 12e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Ontwerp van een koninklijk besluit voor verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen in verband met de COVID-19-crisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief Uitvoering moties kansspelen op afstand

  Afschrift van de Kamerbrief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) van 17 maart 2022 over de uitvoering van enkele moties over kansspelen.

  Bekijk document gepubliceerd op