Zoekresultaten  1-20 van de 662 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Criminaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Factsheet milieucriminaliteit irt dreigingsbeeld

  Factsheet bij het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. De factsheet brengt de 9 vormen van miliecriminaliteit uit het Dreigingsbeeld in kaart. Het gaat daarbij om bedreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en om bedreigingen voor de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

  Het rapport behandelt 9 vormen van milieucriminaliteit in 2021. Het gaat daarbij om dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit en dreigingen die te maken hebben met de circulaire economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over BNC fiche over de richtlijn en mededeling voor de bestrijding van corruptie binnen de EU

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeftantwoorden op schriftelijke vragen over het BNC-fiche over de richtlijn en mededeling voor de  bestrijding van corruptie binnen de Europese Unie (EU). De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Huurvoertuigen over de grens

  Het rapport gaat over de aanpak van criminaliteit in de autoverhuurbranche in een aantal lidstaten van de Europese Unie (EU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag RIEC LIEC 2022

  Het jaarverslag bevat de behaalde resultaten en werkzaamheden van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) in het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kijken mt andere ogen Deel II

  2e deel van het rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) over criminele uitbuiting. Deel 2 gaat over onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kijken met andere ogen Deel I

  1e deel van het rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) over criminele uitbuiting. Deel 1 gaat over een landelijke verkenning naar criminele uitbuiting in 13 (middel)grote gemeenten in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht FIU Nederland 2022

  Jaaroverzicht 2022 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Het jaaroverzicht brengt de activiteiten in beeld van FIU Nederland op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Tweede Kamerbrief met beleidsreactie op Jaarrapportage 2022 van de functionaris gegevensbescherming van de Passagiersinformatie eenheid Nederland

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie -eenheid Nederland 2022. Zij geeft haar beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Anders dan incidenteel criterium in de Wet tijdelijk huisverbod

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport onderzoekt het 'Anders dan incidenteel'-criterium in de Wet tijdelijk huisverbod in de bredere context van de toepassingspraktijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de formele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken juni 2023

  Verslag van de formele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-raad) van 8 en 9 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnen van de bestrijding van maffiacriminaliteit in Italië

  Het rapport bevat een verkennende studie voor het debat over de bestrijding van criminele samenwerkingsverbanden in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen SO JBZ 8 en 9 juni

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvdR Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Raad voor de Rechtspraak (RdvR) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies AP Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RSJ Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op