Zoekresultaten  1-13 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bodemverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Infoblad Zoutwinning

  Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de winning van steenzout, voor de industrie, als strooizout en voor consumptie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Bouwgrondstoffen

  Dit infoblad geeft informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de winning van grondstoffen die gebruikt worden in de bouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad CO2-opslag

  Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond ondergrondse opslag van CO2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Opslag van stoffen

  Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de opslag van stoffen in diepe ondergrond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Aardwarmtewinning

  Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de winning van aardwarmte (geothermie). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Rijksnetwerken

  Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de drie netwerken van nationaal belang: Het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. Deze worden beheerd door Rijkswaterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Grondwaterwinning

  Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de winning van grondwater als grondstof voor drinkwater.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Gebruik van bodemenergie

  Met bodemenergie wordt gedoeld op de energie die uit de ondergrond kan worden gewonnen voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het is een hernieuwbare bron van energie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Olie- en gaswinning

  Dit infoblad geeft beknopte informatie over wat, waar en hoe en de risico's rond de winning van aardolie en aardgas (ook wel koolwaterstoffen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking uniforme saneringen

  Het doel van het Besluit uniforme saneringen is het vereenvoudigen en versnellen van de bodemsaneringsprocedure, het verlagen van de kosten van bodemsanering en het verlagen van de uitvoeringskosten bij decentrale overheden. Door deze vereenvoudigingvan de regels verwacht het ministerie dat burgers en bedrijfsleven worden gestimuleerd ernstig verontreinigde bodems eerder te gaan saneren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Uniforme Saneringen (BUS)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure 'Negen innovatieve projecten uitgelicht'

  De brochure gaat over 9 innovatieve projecten die bijdragen aan de overgang naar duurzaamheid (circulaire economie, klimaat en energie), smart mobility en IT & data.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat is het milieu ons waard?

  Bekijk document gepubliceerd op