Zoekresultaten  1-50 van de 192 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Herijking stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit

  De nota bevat een advies van de advies van de stuurgroep Stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit (SCS) aan de minister voor Rechtsbescherming. Aanleiding was het rapport van de Commissie Donner over een stelsel voor vergoeding en tegemoetkoming in schade van slachtoffers van strafbare feiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit

  De nota bevat een advies van de advies van de stuurgroep Stelsel compensatie slachtoffers van een strafbaar feit (SCS) aan de minister voor Rechtsbescherming. Aanleiding was het rapport van de Commissie Donner over een stelsel voor vergoeding en tegemoetkoming in schade van slachtoffers van strafbare feiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 17e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Het besluit gaat over wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afbakeningsdocument JenV Hotspot COVID-19

  Basisdocument van organisatie Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het document geeft een overzicht van de beschikbare informatie over de hotspot 'COVID-19 crisis'. Het gaat hierbij om het archiveren van deze informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van tot wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen die zijn getroffen in verband met de uitbraak van COVID-19

  Het ontwerp koninklijk besluit gaat over verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen in verband met de COVID-19-crisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 15e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Het besluit gaat over wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19. Het tijdstip van verval van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is 1 februari 2023. Met uitzondering van de artikelen 15 en 22.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 15e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Het besluit gaat over wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19. Het tijdstip van verval van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is 1 februari 2023. Met uitzondering van de artikelen 15 en 22.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Themarapportage infectieziekten

  Themarapportage over dreigingen op het gebied van infectieziekten die de nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen aantasten. Deze themarapportage is onderdeel van de Rijksbrede Risicoanalyse (RbRa) van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reacties op conceptrapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2'

  Verschillende reacties op het rapport 'Aanpak coronacrisis - Deel 2: september 2020 tot juli 2021'en een toelichting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de wijze van verwerken van die reacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak coronacrisis - Deel 2: september 2020 tot juli 2021

  Deelrapport over de crisisaanpak van de overheid in een periode met een nieuwe besmettingsgolf na de zomer van 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 14e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19 tbv voorhang

  Ontwerp van een koninklijk besluit voor de verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-crisis. Het besluit wijzigt de vervaldata van enkele tijdelijke maatregelen in verband met COVID-19 naar 1 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ervaringen met elementen uit de tijdelijke COVID-19-wetgeving Justitie en Veiligheid

  Het rapport onderzoekt de mogelijkheid om (onderdelen van) voorzieningen van de tijdelijke COVID-19-wetgeving JenV te zetten in permanente regelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage schriftelijke communicatie

  De bijlage bevat de e-mailuitwisseling tussen de  ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Buitenlandse Zaken (BZ) over een brief van Nils Melzer, mensenrechtenrapporteur van de Verenigde Naties (VN). De brief ging over politiegeweld bij coronademonstraties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 13e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Het besluit gaat over de wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief naleving controle en handhaving bij verbreding CTB

  Afschrift van de brief van de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) aan de Tweede Kamer van 14 december 2021. De brief gaat W, over de laatste stand van zaken over de naleving, controle en handhaving van de coronamaatregelen. Daarbij is specifiek aandacht voor de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 12e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Ontwerp van een koninklijk besluit voor verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen in verband met de COVID-19-crisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief Uitvoering moties kansspelen op afstand

  Afschrift van de Kamerbrief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) van 17 maart 2022 over de uitvoering van enkele moties over kansspelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Gokkende jongeren tijdens corona

  De notitie richt zich op de deelname van jongeren van 16 tot 24 jaar aan online kansspelen voor en tijdens het coronajaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Gokkende jongeren voor en tijdens corona

  De notitie richt zich op de deelname van jongeren van 16 tot 24 jaar aan online kansspelen voor en tijdens het coronajaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 11e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID 19

  Het besluit gaat over verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen in verband met de COVID-19-crisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak coronacrisis deel 1: tot september 2020

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de aanpak van de coronacrisis door de overheid onderzocht. Dit deelrapport gaat over de periode tot september 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Domeinoverstijgende herstelopgaven DG Samenleving en COVID-19 - Programma Herstelopgaven Coronacrisis Herstelopgave 1 - Kwetsbare Groepen eindrapportage (29 11 2021)

  In vervolg op het traject ‘Nederland na de crisis’ – een dialoog met een groot aantal burgers, maatschappelijke organisaties en deskundigen gedurende het eerste half jaar van 2021 – is in de vorm van domeinoverstijgende “herstelopgaven” gekeken hoe de samenleving sterker uit de crisis kan komen. Daarvoor is op vier thema’s een overkoepelend beeld opgesteld en zijn aanbevelingen voor herstel gedaan om bij nieuw beleid te betrekken. Deze herstelopgaven zijn uitgewerkt in opdracht van de secretarissen-generaal (SGO) door DG Samenleving en COVID-19 in samenwerking met betrokken ministeries en vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen en instanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Domeinoverstijgende herstelopgaven DG Samenleving en COVID-19 - Essaybundel institutionele verhoudingen tijdens en na crisistijd

  In vervolg op het traject ‘Nederland na de crisis’ – een dialoog met een groot aantal burgers, maatschappelijke organisaties en deskundigen gedurende het eerste half jaar van 2021 – is in de vorm van domeinoverstijgende “herstelopgaven” gekeken hoe de samenleving sterker uit de crisis kan komen. Daarvoor is op vier thema’s een overkoepelend beeld opgesteld en zijn aanbevelingen voor herstel gedaan om bij nieuw beleid te betrekken. Deze herstelopgaven zijn uitgewerkt in opdracht van de secretarissen-generaal (SGO) door DG Samenleving en COVID-19 in samenwerking met betrokken ministeries en vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen en instanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Domeinoverstijgende herstelopgaven DG Samenleving en COVID-19 - Eindrapportage Programma herstelopgaven Coronacrisis - Herstelopgave 3: Gezonde leefomgeving

  In vervolg op het traject ‘Nederland na de crisis’ – een dialoog met een groot aantal burgers, maatschappelijke organisaties en deskundigen gedurende het eerste half jaar van 2021 – is in de vorm van domeinoverstijgende “herstelopgaven” gekeken hoe de samenleving sterker uit de crisis kan komen. Daarvoor is op vier thema’s een overkoepelend beeld opgesteld en zijn aanbevelingen voor herstel gedaan om bij nieuw beleid te betrekken. Deze herstelopgaven zijn uitgewerkt in opdracht van de secretarissen-generaal (SGO) door DG Samenleving en COVID-19 in samenwerking met betrokken ministeries en vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen en instanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Domeinoverstijgende herstelopgaven DG Samenleving en COVID-19

  In vervolg op het traject ‘Nederland na de crisis’ – een dialoog met een groot aantal burgers, maatschappelijke organisaties en deskundigen gedurende het eerste half jaar van 2021 – is in de vorm van domeinoverstijgende “herstelopgaven” gekeken hoe de samenleving sterker uit de crisis kan komen. Daarvoor is op vier thema’s een overkoepelend beeld opgesteld en zijn aanbevelingen voor herstel gedaan om bij nieuw beleid te betrekken. Deze herstelopgaven zijn uitgewerkt in opdracht van de secretarissen-generaal (SGO) door DG Samenleving en COVID-19 in samenwerking met betrokken ministeries en vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen en instanties.

 • Domeinoverstijgende herstelopgaven DG Samenleving en COVID-19 - Programma herstelopgaven Coronacrisis - Herstelopgave 5 Voorbereiding toekomstige pandemische crisis

  In vervolg op het traject ‘Nederland na de crisis’ – een dialoog met een groot aantal burgers, maatschappelijke organisaties en deskundigen gedurende het eerste half jaar van 2021 – is in de vorm van domeinoverstijgende “herstelopgaven” gekeken hoe de samenleving sterker uit de crisis kan komen. Daarvoor is op vier thema’s een overkoepelend beeld opgesteld en zijn aanbevelingen voor herstel gedaan om bij nieuw beleid te betrekken. Deze herstelopgaven zijn uitgewerkt in opdracht van de secretarissen-generaal (SGO) door DG Samenleving en COVID-19 in samenwerking met betrokken ministeries en vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen en instanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Domeinoverstijgende herstelopgaven DG Samenleving en COVID-19 - Quick scan ‘Herstelopgave 3 Fysieke Leefomgeving - Gezondheidsverschillen stedelijke vernieuwingsgebieden (november 2021)

  In vervolg op het traject ‘Nederland na de crisis’ – een dialoog met een groot aantal burgers, maatschappelijke organisaties en deskundigen gedurende het eerste half jaar van 2021 – is in de vorm van domeinoverstijgende “herstelopgaven” gekeken hoe de samenleving sterker uit de crisis kan komen. Daarvoor is op vier thema’s een overkoepelend beeld opgesteld en zijn aanbevelingen voor herstel gedaan om bij nieuw beleid te betrekken. Deze herstelopgaven zijn uitgewerkt in opdracht van de secretarissen-generaal (SGO) door DG Samenleving en COVID-19 in samenwerking met betrokken ministeries en vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen en instanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Domeinoverstijgende herstelopgaven DG Samenleving en COVID-19 - PDGSC-19 Programma Herstelopgaven coronacrisis - Eindrapportage herstelopgave 2 (22 november 2021)

  In vervolg op het traject ‘Nederland na de crisis’ – een dialoog met een groot aantal burgers, maatschappelijke organisaties en deskundigen gedurende het eerste half jaar van 2021 – is in de vorm van domeinoverstijgende “herstelopgaven” gekeken hoe de samenleving sterker uit de crisis kan komen. Daarvoor is op vier thema’s een overkoepelend beeld opgesteld en zijn aanbevelingen voor herstel gedaan om bij nieuw beleid te betrekken. Deze herstelopgaven zijn uitgewerkt in opdracht van de secretarissen-generaal (SGO) door DG Samenleving en COVID-19 in samenwerking met betrokken ministeries en vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen en instanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Domeinoverstijgende herstelopgaven DG Samenleving en COVID-19 - Domeinoverstijgende herstelopgaven - Follow-up aanbevelingen (23 december 2021)

  In vervolg op het traject ‘Nederland na de crisis’ – een dialoog met een groot aantal burgers, maatschappelijke organisaties en deskundigen gedurende het eerste half jaar van 2021 – is in de vorm van domeinoverstijgende “herstelopgaven” gekeken hoe de samenleving sterker uit de crisis kan komen. Daarvoor is op vier thema’s een overkoepelend beeld opgesteld en zijn aanbevelingen voor herstel gedaan om bij nieuw beleid te betrekken. Deze herstelopgaven zijn uitgewerkt in opdracht van de secretarissen-generaal (SGO) door DG Samenleving en COVID-19 in samenwerking met betrokken ministeries en vertegenwoordigers van verschillende bestuurslagen en instanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Kamerbrief TK Incidentele Suppletoire Begroting

  Afschrift van de brief van minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) aan de Tweede Kamer over de 1e Incidentele Suppletoire Begroting 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De ISB geeft een verdere budgettaire uitwerking aan de middelen voor de handhaving van het gebruik van het Corona Toegangsbewijs (CTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting 1e incidentele suppletoire begroting inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft een toelichting op de 1e Incidentele Suppletoire Begroting 2022 van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Zij doet dit mede namens de minister voor Rechtsbescherming. De ISB geeft een verdere budgettaire uitwerking aan de middelen voor de handhaving van het gebruik van het Corona Toegangsbewijs (CTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Wet 1e incidentele suppletoire begroting inzake naleving, controle en handhaving inzet Coronatoegangsbewijs

  De ISB geeft een verdere budgettaire uitwerking aan de middelen voor de handhaving van het gebruik van het Corona Toegangsbewijs (CTB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief afspraken handhaving en maatregelenpakket 14 januari 2022

  Afschrift van de brief van minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s van 14 januari 2022. De brief bevat een overzicht van de maatregelen die het kabinet op de persconferentie van 14 januari 2022 heeft aangekondigd. Daarnaast gaat de minister in op de afspraken over de handhaving voor deze maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Afspraken handhaving corona maatregelen met CTB

  De bijlage gaat over de 'landelijke afspraken handhaving Corona maatregelen' vanaf 25 september 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Landelijke afspraken handhaving Corona maatregelen versie heropenen samenleving april 2022

  De bijlage bevat de 'Landelijke afspraken handhaving Corona maatregelen' van 26 oktober 2020 en de actualisatie van 1 en 15 december 2020. Deze versie gaat over de heropening van de samenleving op 22 april 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Maatregelenpakket en afspraken over handhaving 19 januari 2022

  Afschrift van de brief van minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) aan de voorzitters van de Veiligheidsregio’s van 19 januari 2022. De brief gaat over de mogelijkheden op het gebied van het handhaven van de coronamaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp 10e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID-19

  Ontwerp van een koninklijk besluit voor verlenging van een aantal tijdelijke maatregelen in verband met de COVID-19-crisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage pilot Handhygiëne in de sporthal

  Onderzoek of de gedragsinterventie 'Met schone handen' effectief is in betere handhygiëne van sporters. De gedragsinterventie is erop gericht mensen te stimuleren om hun handen vaker schoon te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten quick scan Gezondheidsverschillen stedelijke vernieuwingsgebieden

  Deze quick scan is een bouwsteen voor het formuleren van de beleidsagenda voor de herstelperiode na COVID-19. In de quick scan wordt een analyse gemaakt van wat helpt en hindert in de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden als het vraagstuk ‘gezondheid, fysieke leefomgeving en de sociaal-economische omstandigheden van de bewoners’ in samenhang bekeken wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruik van zelftesten bij de voedselbank

  In dit onderzoek, bij enkele voedselbanken, is onderzocht welke invloed het gebruik van zelftesten heeft op de naleving van de basismaatregelen met betrekking tot COVID. Ook is onderzocht hoe het gebruik van zelftesten gestimuleerd kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ondersteuning horeca ondernemer bij naleven coronamaatregelen door gasten

  In samenspraak met horecaondernemers is onderzocht op welke vlakken zij ondersteuning nodig hebben in het naleven van de coronamaatregelen door gasten. Daarbij is de focus gelegd op het inrichten van een digitale applicatie die kan helpen bij bijvoorbeeld het automatiseren van de triage en het opgeven van contactgegevens. In de toekomst kunnen deze uitkomsten ingezet worden om een dergelijke app te ontwikkelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief nav het LOVP van 223 november

  Afschrift van de brief van minister Grapperhaus (JenV) aan de Regioburgemeesters. De brief ging over het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) over de ongeregeldheden van 20 en 21 november 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage: overzicht maatregelen DJI

  De bijlage geeft een overzicht van de maatregelen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in verband met corona.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Ontwerp 9e verlengingsbesluit diverse maatregelen COVID-19

  Het besluit gaat over de wijziging van enkele vervaldata van wettelijke voorzieningen in verband met de uitbraak van COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2020 Ontwikkelingen en samenhangen

  De publicatie brengt ontwikkelingen in criminaliteit en rechtshandhaving en de samenhang daartussen in beeld in het jaar 2020. Onder meer de effecten van COVID-19 op woninginbraken, winkeldiefstallen en gevallen van zakkenrollerij. Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) is een jaasrlijkse publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 7-8 oktober 2021

  Verslag van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) olp 7 en 8 oktober 2021 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectmeting Handen wassen in de kantooromgeving

  Onderzoek naar handen wassen met water en zeep in de kantooromgeving. 3 interventies zijn getest: het ophangen van posters (reframing), stickers in de toiletten (nudging) en stickers in de pantry (habit-stacking). De posters gaven het meest positieve effect op het gebruik van de hoeveelheid handzeep. Het totale zeepverbruik lag in de 1-meting 61,5% hoger dan in de 0-meting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragsdeterminanten van het (zelf)testen en ontwikkelen van een nieuwe zelftestinstructie voor mensen in onderbelichte groepen

  Door middel van straat-, expert- en diepte-interviews, co-creatieve sessies met de doelgroep en het ontwikkelen van een nieuwe instructiefolder voor het afnemen van zelftesten is de testbereidheid van met name op Nederlanders met een niet-Westerse migratieachtergrond en laaggeletterden onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het effect van commitment en risicoperceptie op de naleving van quarantaineregels: thuisblijven na testen

  In de teststraten van verschillende GGD-regio’s werd het effect onderzocht van meerdere gedragstechnieken op de mate waarin mensen zich aan de quarantaineregels houden, na testafname. De uitgerolde gedragstechnieken zijn: actieve en passieve commitment en het benadrukken van het risico. Deze rapportage gaat over de uitgerolde gedragsinterventie en de effecten daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragsonderzoek bezoekersspreiding in de publieke buitenruimte - Kennistegel: Publieksvriendelijke bezoekerscommunicatie

  Gedurende de coronapandemie is het thema bezoekersspreiding meer urgent geworden wegens de anderhalve meter afstandsregel. In de binnensteden van Maastricht en Zwolle en bij het recreatiegebied de Galderse Meren in Breda is met behulp van gedragsinzichten onderzocht welke maatregelen om bezoekers te stimuleren alternatieve routes of plekken te kiezen effectief zijn en waarom. Dit om zo de drukte in de binnenstad en andere plekken te spreiden om het naleven van de coronaregels mogelijk te houden en de bezoekersbeleving positief te beïnvloeden. Daarnaast zijn ook de ervaringen en inzichten van specifieke maatregelen om drukte te spreiden in kennistegels opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op