Zoekresultaten  1-50 van de 672 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bodemverwijder
Thema: Criminaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2022

  Rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). Het rapport richt zich op het aantal slachtoffers van mensenhandel dat in 2022 in beeld kwam via de online hulpverleningstool Chat met Fier. Het doet aanbevelingen voor de aanpak van mensenhandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan programma Samen tegen mensenhandel

  Het actieplan richt zich op het voorkomen van mensenhandel, het beter signaleren en helpen van slachtoffers van mensenhandel en het aanpakken van daders van mensenhandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so JBZ Raad op 19 en 20 oktober Algemeen deel

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad van 19 en 20 oktober te Luxemburg. JBZ staat voor Justitie en Binnenlandse Zaken. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Criminaliteit en Rechtshandhaving 2022

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport bevat de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2022: Ontwikkelingen en samenhangen (C&R 2022). C&R 2022 omvat de strafrechtsketencijfers inclusief de 2 jaren van de COVID-19-pandemie, 2020 en 2021. C&R beschrijft de ontwikkelingen in de vorm van jaarcijfers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Non paper directive 2011 36 EU mensenhandel BE and NL

  Het documnt bevat de reactie van Nederland en België op het 'draft report' over de herziening van richtlijn Europese richtlijn voor de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ Raad oktober 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad die plaats vindt op 19 en 20 oktober 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resterende Antwoorden SO JBZ Raad 28 september 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op resterende vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 28 september 2023 in Brussel. De Tweede Kamerfracties van CDA, VVD, SP en BBB hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de extraJBZ Raad 28 september 2023

  Verslag van de extra ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vond plaats op 28 september 2023 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voetbalbeleid in Nederland, Engeland en Duitsland

  Het rapport gaat over een verkennend en vergelijkend onderzoek naar lessen uit het voetbalbeleid in Nederland en het buitenland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden SO JBZ Raad te Brussel op 28 september 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 28 september 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies KPCN over wetsvoorstel tot wijziging Wetboek van Strafrecht omtrent verhoging wettelijke strafmaxima mensensmokkel

  Advies van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) over het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de verhoging van de wettelijke strafmaxima van mensensmokkel en de uitbreiding van de toepasselijkheid van de strafwet op mensensmokkel begaan buiten Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over BNC fiche over de richtlijn en mededeling voor de bestrijding van corruptie binnen de EU

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeftantwoorden op schriftelijke vragen over het BNC-fiche over de richtlijn en mededeling voor de  bestrijding van corruptie binnen de Europese Unie (EU). De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Huurvoertuigen over de grens

  Het rapport gaat over de aanpak van criminaliteit in de autoverhuurbranche in een aantal lidstaten van de Europese Unie (EU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag RIEC LIEC 2022

  Het jaarverslag bevat de behaalde resultaten en werkzaamheden van de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) in het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kijken mt andere ogen Deel II

  2e deel van het rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) over criminele uitbuiting. Deel 2 gaat over onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kijken met andere ogen Deel I

  1e deel van het rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) over criminele uitbuiting. Deel 1 gaat over een landelijke verkenning naar criminele uitbuiting in 13 (middel)grote gemeenten in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Tweede Kamerbrief met beleidsreactie op Jaarrapportage 2022 van de functionaris gegevensbescherming van de Passagiersinformatie eenheid Nederland

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer de Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie -eenheid Nederland 2022. Zij geeft haar beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Functionaris Gegevensbescherming Passagiersinformatie-eenheid Nederland 2022

  Rapportage over het jaar 2022 van de functionaris voor gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FG). De rapportage gaat in op de controle van de FG op de verwerking van de persoonsgegevens door de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) en de uitvoering van de waarborgen voor de gegevensbescherming. Ook bevat de rapportage statistieken over verstrekking, doorgeven van of verzoeken om passagiersgegevens op grond van de artikelen 9a tot en met 16 van de PNR-wet (Personal Name Record).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht FIU Nederland 2022

  Jaaroverzicht 2022 van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Het jaaroverzicht brengt de activiteiten in beeld van FIU Nederland op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Anders dan incidenteel criterium in de Wet tijdelijk huisverbod

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport onderzoekt het 'Anders dan incidenteel'-criterium in de Wet tijdelijk huisverbod in de bredere context van de toepassingspraktijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de formele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken juni 2023

  Verslag van de formele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-raad) van 8 en 9 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnen van de bestrijding van maffiacriminaliteit in Italië

  Het rapport bevat een verkennende studie voor het debat over de bestrijding van criminele samenwerkingsverbanden in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen SO JBZ 8 en 9 juni

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de JBZ-Raad (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) van 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies KMar Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Koninklijke Marechaussee (KMar) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvdR Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Raad voor de Rechtspraak (RdvR) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies AP Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies NOVA Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RSJ Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies OM Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  Het Openbaar Ministerie (OM) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Politie Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Politie geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet Voorstel van wet

  Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies NvvR Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming)  geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda JBZ 8-9 juni 2023

  Geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Deze vindt plaats op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage JenV eerste kwartaal 2023

  De kwartaalrapportage bevat een overzicht van de stand van zaken van verschillende wetgevingstrajecten van Justiite en Veiligheid (JenV) in het 1e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onbedoeld ondermijnen

  Rapport over de wijze waarop de Nederlandse overheid onbedoeld de georganiseerde drugscriminaliteit kan faciliteren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Wet transparantie maatschappelijke organisaties

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS Wet transparantie maatschappelijke organisaties

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het Wetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet transparantie maatschappelijke organisaties

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het verslag over het wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo). Het wetsvoorstel bevat regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties. Dit om activiteiten te voorkomen die de democratische rechtsorde ondermijnen. Zij kreeg het verslag van de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en SP.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overlast voetbal Gedragingen en Sancties

  Het rapport geeft een overzicht van overlast en gweeld bij voetbalwedstrijden en de sancties (straffen) daarvoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herinrichting proces opvragen financiële gegevens: BOB-middelen Eindpresentatie

  Presentatie van het herinrichten van het proces voor het opvragen van financiële gegevens: BOB-middelen. BOB staat voor Bijzondere opsporingsbevoegdheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PID Peseta

  Project Initiatie Document (PID) voor het project 'Peseta' voor het tegengaan van fraude en financieel-economische delicten. Het PID beschrijft de planning, aanpak, organisatie en sturing voor het project.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Projectinitiatiedocument Project Peseta

  Het document geeft een samenvatting van doelen, doelstellingen, strategieën en actieplannen voor het project 'Peseta' voor het tegengaan van fraude en financieel-economische delicten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dadermonitor mensenhandel 2017–2021

  Rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De dadermonitor geeft een overzicht van de aard en omvang van daders binnen de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel in Nederland in de periode 2017-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reflectie op Bewaken en Beveiligen

  Het rapport bespreekt ervaringen met verschillende typen bedreigingen in Denemarken, Italië, Duitslan en het Verenigd Koninkrijk (VK). Het gaat om bedreigingen zoals aanslagen, liquidaties en andere vormen van geweld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen tegen mensenhandel

  Het rapport bevat een bloemlezing van citaten over trends, problemen en ambities van de aanpak van mensenhandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over de JBZ Raad van 9 en 10 maart 2023

  De ministers Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en Weerwind (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Raad Justitie en Veiligheid (JBZ) van 9 en 10 maart 2023. De vaste Tweede  Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op