Zoekresultaten  1-20 van de 189 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bodemverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over 65 miljard euro aan schade door verzakkende huizen

  Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht '65 miljard euro aan schade door verzakende huizen.' Beantwoording Kamervragen over 65 miljard euro aan schade door verzakkende huizen ( PDF | 5 pagina's | 253 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over invulling aan de toezeggingen uit het AO Mijnbouw/Groningen van 27 juni 2019

  Minister Wiebes en Minister Ollongren sturen de Tweede Kamer een brief naar aanleiding van AO Mijnbouw/Groningen van 27 juni 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Modernisering van het grondbeleid

 • Kamerbrief over appreciatie moties-Van der Plas c.s. over vaker opleveren nieuwbouwwoningen met turfvrije tuinaarde en groene parkeerplaatsen bij gebiedsinrichting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over appreciatie van moties van het lid Van der Plas (BBB) c.s. over het vaker opleveren van nieuwbouwwoningen met turfvrije tuinaarde en groene parkeerplaatsen een prominente rol te laten spelen bij gebiedsinrichting. Kamerbrief over appreciatie moties-Van der Plas c.s. over vaker opleveren nieuwbouwwoningen met turfvrije tuinaarde en groene parkeerplaatsen bij gebiedsinrichting (PDF | 2 pagina's | 124 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie moties-Van der Plas c.s. over vaker opleveren nieuwbouwwoningen met turfvrije tuinaarde en groene parkeerplaatsen bij gebiedsinrichting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie moties-Van der Plas c.s. over vaker opleveren nieuwbouwwoningen met turfvrije tuinaarde en groene parkeerplaatsen bij gebiedsinrichting (PDF | 2 pagina's | 123 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport. Met deze brief informeren ministers De Jonge en Van der Wal-Zeggelink de Tweede Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar een landelijke groennorm. Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 13 pagina's | 646 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke maatlat - factsheets en overzichtstabel

  De landelijke maatlat is de basis voor het klimaatadaptief bouwen, waaraan voldaan moet worden om toekomstbestendig te ontwikkelen. Landelijke maatlat - factsheets en overzichtstabel (PDF | 7 pagina's | 742 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 5 pagina's | 2,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Groennormen in de stad en omgeving

  In deze rapportage brengt Wageningen University & Research WUR de wetenschappelijke basis voor groennormen in kaart, evenals de ervaringen met groennormen van andere overheden. Groennormen in de stad en omgeving (PDF | 46 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Het achterliggende bouwstenenrapport bij de Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 79 pagina's | 2,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op 2 rapporten: de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 (Monitor NOVI) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte! (PDF | 13 pagina's | 673 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) bieden de Tweede Kamer het rapport `Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1` aan. Aanbiedingsbrief bij Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1 (PDF | 5 pagina's | 293 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

  Rapport over de weg naar groene, klimaatbestendige steden en dorpen. Het gaat om de ambitie, de activiteiten en de samenwerking met de medeoverheden en andere stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbieding Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbieding Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1 (PDF | 3 pagina's | 139 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte! (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Basisregistratie Ondergrond

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de afronding van het programma (onderdeel I) en de toevoeging van informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond (onderdeel II). Kamerbrief over Basisregistratie Ondergrond (PDF | 3 pagina's | 157 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving – consultatie

  Rapport over de consultatie over het Actieprogramma in het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving – consultatie (PDF | 14 pagina's | 253 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afspraken met de NAM, Shell en/of ExxonMobil over gaswinning in Groningen

  Besluit op een verzoek om informatie over afspraken met de NAM, Shell en/of ExxonMobil over gaswinning in Groningen over de periode 1 januari 2020 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Totaalrapport kosten en baten Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  Rapport overr inzicht te krijgen in de totale kosten en baten van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang Basisregistratie Ondergrond met voorstel opname gegevens over bodemverontreiniging

  Minister Ollongren (BZK) meldt de voortgang en de relevante ontwikkelingen van de Basisregistratie Ondergrond in 2020. Ook doet zij een voorstel om informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op