Zoekresultaten  1-50 van de 189 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bodemverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over 65 miljard euro aan schade door verzakkende huizen

  Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht '65 miljard euro aan schade door verzakende huizen.' Beantwoording Kamervragen over 65 miljard euro aan schade door verzakkende huizen ( PDF | 5 pagina's | 253 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over invulling aan de toezeggingen uit het AO Mijnbouw/Groningen van 27 juni 2019

  Minister Wiebes en Minister Ollongren sturen de Tweede Kamer een brief naar aanleiding van AO Mijnbouw/Groningen van 27 juni 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Modernisering van het grondbeleid

 • Kamerbrief over appreciatie moties-Van der Plas c.s. over vaker opleveren nieuwbouwwoningen met turfvrije tuinaarde en groene parkeerplaatsen bij gebiedsinrichting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over appreciatie van moties van het lid Van der Plas (BBB) c.s. over het vaker opleveren van nieuwbouwwoningen met turfvrije tuinaarde en groene parkeerplaatsen een prominente rol te laten spelen bij gebiedsinrichting. Kamerbrief over appreciatie moties-Van der Plas c.s. over vaker opleveren nieuwbouwwoningen met turfvrije tuinaarde en groene parkeerplaatsen bij gebiedsinrichting (PDF | 2 pagina's | 124 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie moties-Van der Plas c.s. over vaker opleveren nieuwbouwwoningen met turfvrije tuinaarde en groene parkeerplaatsen bij gebiedsinrichting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie moties-Van der Plas c.s. over vaker opleveren nieuwbouwwoningen met turfvrije tuinaarde en groene parkeerplaatsen bij gebiedsinrichting (PDF | 2 pagina's | 123 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport. Met deze brief informeren ministers De Jonge en Van der Wal-Zeggelink de Tweede Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar een landelijke groennorm. Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 13 pagina's | 646 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke maatlat - factsheets en overzichtstabel

  De landelijke maatlat is de basis voor het klimaatadaptief bouwen, waaraan voldaan moet worden om toekomstbestendig te ontwikkelen. Landelijke maatlat - factsheets en overzichtstabel (PDF | 7 pagina's | 742 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 5 pagina's | 2,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Groennormen in de stad en omgeving

  In deze rapportage brengt Wageningen University & Research WUR de wetenschappelijke basis voor groennormen in kaart, evenals de ervaringen met groennormen van andere overheden. Groennormen in de stad en omgeving (PDF | 46 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Het achterliggende bouwstenenrapport bij de Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 79 pagina's | 2,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) bieden de Tweede Kamer het rapport `Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1` aan. Aanbiedingsbrief bij Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1 (PDF | 5 pagina's | 293 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op 2 rapporten: de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 (Monitor NOVI) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli). Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte! (PDF | 13 pagina's | 673 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

  Rapport over de weg naar groene, klimaatbestendige steden en dorpen. Het gaat om de ambitie, de activiteiten en de samenwerking met de medeoverheden en andere stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbieding Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbieding Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1 (PDF | 3 pagina's | 139 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte! (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Basisregistratie Ondergrond

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de afronding van het programma (onderdeel I) en de toevoeging van informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond (onderdeel II). Kamerbrief over Basisregistratie Ondergrond (PDF | 3 pagina's | 157 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving – consultatie

  Rapport over de consultatie over het Actieprogramma in het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving – consultatie (PDF | 14 pagina's | 253 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afspraken met de NAM, Shell en/of ExxonMobil over gaswinning in Groningen

  Besluit op een verzoek om informatie over afspraken met de NAM, Shell en/of ExxonMobil over gaswinning in Groningen over de periode 1 januari 2020 tot en met heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Totaalrapport kosten en baten Basisregistratie Ondergrond (BRO)

  Rapport overr inzicht te krijgen in de totale kosten en baten van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang Basisregistratie Ondergrond met voorstel opname gegevens over bodemverontreiniging

  Minister Ollongren (BZK) meldt de voortgang en de relevante ontwikkelingen van de Basisregistratie Ondergrond in 2020. Ook doet zij een voorstel om informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de funderingsproblematiek in Friesland

  Minister Ollongren beantwoordt vragen van de Kamerleden Bromet en Smeulders (beiden GroenLinks) over de funderingsproblematiek in Friesland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over bodemsanering Ameland

  Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie, documenten, verslagen, nota's etc. met betrekking tot de Nederlandse Aardolle Maatschappij B.V. (NAM)/Shell en/of Antea Group over Ameland en de kust van Ameland ult de periode van 1 juli 2014 tot en met 17 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over bodemsanering Ameland

  Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie, documenten, verslagen, nota's etc. met betrekking tot de Nederlandse Aardolle Maatschappij B.V. (NAM)/Shell en/of Antea Group over Ameland en de kust van Ameland ult de periode van 1 juli 2014 tot en met 17 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

 • Besluit op Wob-verzoek over bodemsanering Ameland

  Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie, documenten, verslagen, nota's etc. met betrekking tot de Nederlandse Aardolle Maatschappij B.V. (NAM)/Shell en/of Antea Group over Ameland en de kust van Ameland ult de periode van 1 juli 2014 tot en met 17 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de funderingsproblematiek

  Minister Ollongren beantwoordt vragen van de Kamerleden Koerhuis, Lodders, Remco Dijkstra en Aukje de Vries (allen VVD) over de funderingsproblematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over bodemsanering Ameland

  Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie, documenten, verslagen, nota's etc. met betrekking tot de Nederlandse Aardolle Maatschappij B.V. (NAM)/Shell en/of Antea Group over Ameland en de kust van Ameland ult de periode van 1 juli 2014 tot en met 17 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over bodemsanering Ameland

  Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie, documenten, verslagen, nota's etc. met betrekking tot de Nederlandse Aardolle Maatschappij B.V. (NAM)/Shell en/of Antea Group over Ameland en de kust van Ameland ult de periode van 1 juli 2014 tot en met 17 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over bodemsanering Ameland

  Besluit op een verzoek om informatie over alle communicatie, documenten, verslagen, nota's etc. met betrekking tot de Nederlandse Aardolle Maatschappij B.V. (NAM)/Shell en/of Antea Group over Ameland en de kust van Ameland ult de periode van 1 juli 2014 tot en met 17 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet - Raad van State Advies en nader rapport

  Advies en nader rapport van de Raad van State over het aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet - Advies Raad van State en nader rapport

  Advies en nader rapport van de Raad van State over aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over bericht 'Fundering van 1 miljoen huizen bedreigd door laag grondwaterpeil'

  Minister Ollongren meldt dat zij Kamervragen over het bericht 'Fundering van 1 miljoen huizen bedreigd door laag grondwaterpeil' niet op tijd kan beantwoorden. De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Van Eijs en De Groot (beiden D66).  Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over bericht 'Fundering van 1 miljoen huizen bedreigd door laag grondwaterpeil' (PDF | 1 pagina | 64 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht Fundering van 1 miljoen woningen bedreigd door laag grondwaterpeil

  Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht `Fundering van 1 miljoen woningen bedreigd door laag grondwaterpeil`. Beantwoording Kamervragen over het bericht Fundering van 1 miljoen woningen bedreigd door laag grondwaterpeil (PDF | 9 pagina's | 445 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over 1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling

  Minister Ollongren beantwoordt Kamervragen over 1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling. Beantwoording Kamervragen over 1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling (PDF | 7 pagina's | 353 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgangsrapportage BRO inclusief de resultaten van het onderzoek opname gegevens over bodemverontreinigingen

  Minister Van Veldhoven-Van der Meer (MenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang en de relevante ontwikkelingen over de Basisregistratie Ondergrond (BRO) in het afgelopen jaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies Integrale Adviescommisie-Omgevingswet

  Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt een brief over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet, waarover de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet een advies heeft uitgebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem

  Advies over het het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet door de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanpak van de Structuurvisie Buisleidingen en de indicatieve tracés

  Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpak ten aanzien van de indicatieve tracés en de structuurvisie buisleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

  Het rapport bevat de MIRT spelregels voor de besluitvorming over projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Deze spelregels vervangen de spelregels uit 2016. Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (PDF | 34 pagina's | 657 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Deltaprogramma 2023

  Het Deltaprogramma bevat het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening voor het jaar 2023. Nationaal Deltaprogramma 2023 (PDF | 108 pagina's | 11,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang implementatie Basisregistratie Ondergrond

  Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de implementatie van de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over planning stelselherziening Omgevingsrecht

  Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de planning van de stelselherziening Omgevingsrecht en een reactie op de motie van de Kamerleden Ronnes en Van Tongeren. Deze motie vraagt de Invoeringswet Omgevingswet als sluitstuk van het wetgevingstraject aan de Tweede Kamer voor te leggen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIRT Overzicht 2023

  Jaarlijkse toelichting bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. MIRT Overzicht 2023 (PDF | 388 pagina's | 11,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT

  Minister Harbers en staatssecretaeris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het MIRT Overzicht 2023 en de geactualiseerde Spelregels van het MIRT. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ook sturen zij het Deltaprogramma 2022. Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT (PDF | 3 pagina's | 317 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Deltaprogramma 2023 Hoofdlijnen

  Hoofdlijnen uit het Deltaprogramma 2023. Het Deltaprogramma bevat het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening voor het jaar 2023. Nationaal Deltaprogramma 2023 Hoofdlijnen (PDF | 31 pagina's | 3,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT - goedkeuring

  Beslisnota bij de Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota MIRT Overzicht 2023, Deltaprogramma 2023 en geactualiseerde Spelregels van het MIRT - goedkeuring (PDF | 6 pagina's | 167 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over normering van hybride warmtepompen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'De warmtepompen van Hugo de Jonge besparen geen aardgas en geen CO2'. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over normering van hybride warmtepompen (PDF | 5 pagina's | 238 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over woningverbeteringssubsidie Groningen

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over het beroep op de Comptabiliteitswet (CW) artikel 2.27 voor woningverbeteringssubsidie Groningen. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen

  Besluit op een verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Besluit op Wob-verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen - Bijlagen

  Besluit op een verzoek over de Regeling Verduurzaming en Verbetering Groningen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over totstandkoming van Batch 3260 - besluit op wob-verzoek Batch 3260.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van Batch 3260. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

  Bekijk document gepubliceerd op