Zoekresultaten  1-10 van de 29 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Verkeerverwijder
Thema: Afvalverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Ontwerp tot aanpassing van diverse besluiten in verband met de EU-verordening markttoezicht

  Het besluit gaat over de wijziging van enkele besluiten op het gebied van autowrakken, verpakkingen, brandstoffen, milieubeheer, verf en vernis en kwik en kwikhoudende producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Meer en betere recycling voor een circulaire economie

  Publicatie in de Staatscourant van het convenant Meer en betere recycling voor een circulaire economie. De partijen zijn staatssecretaris Mansveld (IenM) met de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren, de Federatie Herwinning Grondstoffen, de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement en de Vereniging Afvalbedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting wijziging Besluit melden bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen

  De nota geeft een toelichting op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. De wijziging gaat over het vervallen van de uitzondering van de meldplicht voor informatie over de vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

  Het gewijzigde besluit gaat over het toevoegen van informatie over zeer zorgwekkende stoffen aan de omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorpublicatie van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

  Het besluit gaat over het vervallen van de uitzondering van de meldplicht voor informatie over de vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Voorpublicatie van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (PDF | 5 pagina's | 376 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Implementatiebesluit tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen

  Het ontwerpbesluit bevat wijzigingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om e havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 17 juni 2021, houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014

  Het besluit gaat over algemene regels voor regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Deze regels gelden vanaf 1 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen

  Besluit van 30 april 2021. Het besluit wijzigt het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met het opnemen van een doelstelling voor gescheiden inzameling van metalen drankverpakkingen en het invoeren van statiegeld op metalen drankverpakkingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

  Besluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het niet van toepassing zijn van bepaalde informatieverplichtingen vanwege de bescherming van de wezenlijke belangen van de landsverdediging en nationale veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

  Besluit tot wijziging van het besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het niet van toepassing zijn van bepaalde informatieverplichtingen, vanwege de bescherming van de wezenlijke belangen van de landsverdediging en nationale veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op