Zoekresultaten  1-10 van de 3.149 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Kamerbrief over nahang Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV's

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het Verzamelbesluit wijziging bestaande UPV’s. UPV staat voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Zij informeert de Kamers over de inwerkingtreding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport Ladingresiduen deel 2

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het 2e deel van het 'Onderzoeksrapport ladingresiduen: Resultaten preventief toezicht op het voorkomen van lozingen van ladingresiduen'. Het is het 2e deel van een onderzoek naar mogelijke lozingen van ladingresiduen vanaf zeeschepen die Tata Steel als bestemming hadden. Zij gaat kort in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over regels rond verlichting windmolens

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Hollands Kroon roept minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen'. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief Dorpsraad Wijk aan Zee

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de brief van de Dorpsraad Wijk aan Zee over de verkorte vergunningprocedure voor Tata Steel. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag werkbezoek minister-president aan Brazilië

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een verslag van het werkbezoek van minister-president Rutte aan Brazilië van 8 tot en met 10 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verduurzaming 6e industriecluster

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de verduurzaming van het 6e industriecluster. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld. Industriecluster 6 vertegenwoordigt de geografisch verspreide industriebedrijven, die niet deel uitmaken van 1 van de 5 geografische industrieclusters (Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Schelde-Deltaregio en Chemelot).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 22 en 23 mei 2023

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 22 en 23 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36191, nr. A - Regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing)

  Regels omtrent de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid (Wet Adviescollege ICT-toetsing); Gewijzigd voorstel van wet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief Universiteit Leiden over Auteurswet BES

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op de brief van Prof. mr. D.J.G. Visser van 9 maart 2023. De brief is een reactie op een brief van Knowledge Rights 21. Knowledge Rights vraagt om onderzoek naar aanpassing van de Auteurswet BES. Deze wet zou de toegang tot informatie, kennis en cultuur op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) zou belemmeren. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had om een reactie verzoekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over visie op verduurzaming kledingindustrie, overzicht van stimuleringssubsidies en overleg met banken

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de visie van het kabinet op verduurzaming van de kledingindustrie. Zij gaat daarbij in op beschikbare stimuleringssubsidies en geeft een overzicht van beschikbare subsidies. Ook informeert zij de Kamer over de samenwerking met de banken over financieringsknelpunten voor de circulaire economie. Met de brief geeft zij invulling aan de toezeggingen aan het Tweede Kamerlid Haverkort (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op