Zoekresultaten  1-10 van de 1.078 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • IenW Duurzaamheidsverslag 2022

  In dit duurzaamheidsverslag rapporteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de resultaten op het gebied van duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering, uitvoering en manier van samenwerken met andere partijen in 2022.

 • IenW Duurzaamheidsverslag 2022 - GRI Content Index

  In dit duurzaamheidsverslag rapporteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de resultaten op het gebied van duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering, uitvoering en manier van samenwerken met andere partijen in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IenW Duurzaamheidsverslag 2022 - Stappen naar de Materialiteitsmatrix

  In dit duurzaamheidsverslag rapporteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de resultaten op het gebied van duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering, uitvoering en manier van samenwerken met andere partijen in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheidsverslag 2022 ministerie van Buitenlandse Zaken

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert vandaag haar eerste duurzaamheidsverslag. Hierin is aandacht voor onder meer klimaat, circulaire economie en sociale ketenverantwoordelijkheid. Het verslag beschrijft de inspanningen en resultaten op deze drie thema’s in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheidsverslag IenW 2022

  Het verslag gaat in op de verduurzaming van de organisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het richt zich met name op de bedrijfsvoering en uitvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 ILT

  Jaarverslag 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het Jaarverslag gaat over de activiteiten en resultaten van de ILT in 2022 op het gebied van transport, infrastructuur, milieu en wonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht mogelijke maatregelen voortkomend uit BMH en Bestemming Parijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen Nationaal Programma Circulaire Economie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De samenwerkingsmogelijkheden van ketenpartijen voor specifieke textiel stromen om de transitie naar circulair textiel te versnellen

  Een van de doelstellingen van de Transitieagenda Consumptiegoederen (TAC) is het toewerken naar een circulaire textielsector. De ‘Dutch Circular Textile Valley’ (DCTV) is gevraagd om als ‘transitieaanjager’ te onderzoeken of een aantal kleinere sectoren geïnteresseerd is in nauwere samenwerking om de circulaire textieltransitie te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 – Rollen van verschillende partijen in het nieuwe systeem

  De bijlage bevat een schema van de rollen die partijen vervullen in het nieuwe systeem van certificering en toezicht rond biogrondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op