Zoekresultaten  1-10 van de 2.179 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Kamerbrief bij concept ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het concept ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Dit is onderdeel van het startpakket in het kader van het programma NOVEX voor de ruimtelijke puzzel in samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen. Hij geeft een toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over regels rond verlichting windmolens

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Hollands Kroon roept minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen'. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief Dorpsraad Wijk aan Zee

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de brief van de Dorpsraad Wijk aan Zee over de verkorte vergunningprocedure voor Tata Steel. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag werkbezoek minister-president aan Brazilië

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer een verslag van het werkbezoek van minister-president Rutte aan Brazilië van 8 tot en met 10 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verduurzaming 6e industriecluster

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de verduurzaming van het 6e industriecluster. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft deze vragen gesteld. Industriecluster 6 vertegenwoordigt de geografisch verspreide industriebedrijven, die niet deel uitmaken van 1 van de 5 geografische industrieclusters (Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Schelde-Deltaregio en Chemelot).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over financiering Stichting Schooldakrevolutie

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de financiering van de Stichting Schooldakrevolutie. De Tweede Kamerleden Bisschop en Stoffer (beiden SGP) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over partiële Herziening van het Programma Noordzee 2022-2027

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ruimtelijke opgave voor windenergie in het Programma Noordzee 2022-2027 (PNZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ruimtelijke samenhang windparken en mijnbouwactiviteiten op zee

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de Ruimtelijke samenhang windparken en mijnbouwactiviteiten op zee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Jaarverslag 2022 ILT

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer  het Jaarverslag 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij IenW Duurzaamheidsverslag 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het digitale Duurzaamheidsverslag 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op