Zoekresultaten  1-4 van de 4 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Kamerbrief bij MJP 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het Meerjarenplan (MJP) 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). hij bespreekt het MJP en de bijbehorende ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2024 en Deltaprogramma 2024

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het MIRT Overzicht 2024 aan. Het MIRT Overzicht 2024 geeft inzicht in de achtergrond, de voortgang en de planning van de Rijksprojecten en Rijksprogramma’s uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Ook sturen zij het Deltaprogramma 2024. Zij geven een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen en moties over stikstof en MIRT

  Minister Harbers (IenW) komt terug op nkekle toezeggingen aan de Tweede Kamer over de inzichten en verwachtingen bij enkele projecten op het gebied van stikstof. Daarnaast gaat hij in op enkele moties op het gebied van MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord vraag so Ontwerpregeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op een vraag naar aanleiding van zijn Kamerbrief over de voorhang van de Ontwerpregeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vraag gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 7 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op