Zoekresultaten  1-10 van de 1.126 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Ontwerp van het Uitvoeringsplan en Handhavingsplan tijdelijke tolheffing A24 Blankenburgverbinding en ViA15

  Het rapport bevat de uitwerking van het ontwerp van het Uitvoeringsplan en Handhavingsplan voor de tijdelijke tolheffing op de A24 Blankenburgverbinding en de ViA1. Het uitvoeringsplan bevat een algemene beschrijving van het tolsysteem, de registratiemiddelen, betalingsmogelijkheden en de mogelijkheden tot klantcontact. Het handhavingsplan gaat over de handhaving bij niet tijdig rechtstreeks betalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat 2023

  De rapportage gaat over de actuele technische toestand van het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS) op peildatum 1 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planmonitor NOVI 2023 Mogelijke verstedelijking: risico’s voor kwetsbare gebieden

  Rapport het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Planmonitor NOVI brengt de mogelijke invloed in beeld van ruimtelijke ontwikkelingen op kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 planningsbrief IenW 2023

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

  Het rapport bevat de MIRT spelregels voor de besluitvorming over projecten en programma’s in de fysieke leefomgeving. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Deze spelregels vervangen de spelregels uit 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Indicatieve handhaafbaarheidstoets op beleidsprogramma IenW

  Afschrift van de brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief gaat over onderwerpen uit het coalitieakkoord en het beleidsprogramma van IenW die voor de ILT van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIRT Overzicht 2023

  Jaarlijkse toelichting bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage NCG, 1e kwartaal 2018

  De kwartaalrapportage geeft een kwantitatief en kwalitatief overzicht van de activiteiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in de periode januari tot en met maart 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

  Het rapport bevat de evaluatie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in de zittingsperiode 2016-2020. De raad legt met deze evaluatie verantwoording af aan regering en parlement.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting uitkomsten en scoring Afweegkader middellange termijn Woningbouw en Mobiliteit

  De toelichting bevat de scores op de elementen 'woningbouwwaarde' en 'bereikbaarheidswaarde' uit het afweegkader voor middellange termijn Woningbouw en Mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op