Zoekresultaten  1-20 van de 232 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Antwoorden feitelijke vragen Voorjaarsnota Wijziging begrotingsstaten IenW XII voor het jaar 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023.  De wijziging hangt samen met de Voorjaarsnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere informatie over Europees stoffenbeleid incl REACH registraties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Omgevingsdienst Nijmegen op rapport OvV over industrie en omwonenden

  Omgevingsdienst Nijmegen reageert op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie RIVM op rapport OvV over industrie en omwonenden

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) reageert op de aanbevelingen uit het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omgevingsdienst NZKG op rapport OvV over industrie en omwonenden

  Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)  reageert op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Gemeente Nijmegen op rapport OvV over industrie en omwonenden

  De Gemeente Nijmegen reageert op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond op rapport OvV over industrie en omwonenden

  DCMR Milieudienst Rijnmond reageert op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Provincie Zuid-Holland op rapport OvV over industrie en omwonenden

  De Provincie Noord Holland reageert  op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Provincie Noord Holland op rapport OvV over industrie en omwonenden

  De Provincie Noord Holland reageert op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie 3 omgevingsdiensten op de kabinetsbrief over het OvV industrie en omwonenden

  De Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en DCMR Milieudienst Rijnmond reageren op de kabinetsreactie op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beoordeling rapport NOx reductie batterijschoorstenen KGF

  Afschrift van de brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan Tata Steel. De brief bevat een beoordeling van het rapport ' NOx reductie KGF1'. Het rapport onderzoekt op welke manier Tata Steel de stikstofuitstoot bij Kooksgasfabriek 1 kan verlagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Kamerbrief over OvV rapport Industrie en Omwonenden

  De bijlage bevat de kabinetsreactie op het rapport 'Industrie en omwonenden' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de case of Cordella and others versus Italy

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op  Kamervragen naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vde 'case of Cordella and others versus Italy'. De zaak ging over het risico van de Italiaanse staalfabriek Ilva voor de leefomgeving als de gezondheid van omwonenden door het uitstoten van schadelijke stoffen. Het Tweede Kamerlid Dassen (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsachrift reactiebrief Foodvalley A A30 en Hoevelaken

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan Regio Foodvalley. De minister reageert op de brief van Regio Foodvalley over de zorgen over projecten rond de knooppunten A1-A30 en Hoevelaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Afspraken over woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW). ProRail reageert op afspraken over woningbouw rond het spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Behandeling Partitiële Herziening Programma Noordzee

  Afschrift van de voorzitter van het Noordzee Overleg (NZO) aan de ministers van Infrasctructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De brief gaat over de conclusies van het NZO over de Partiële Herziening Programma Noordzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie openbare consultatie prioriteit productgroepen ecodesign

  Nederlandse inbreng in het kader van de publieke consultatie vanuit de Europese Commissie over nieuwe productprioriteiten voor ecologisch ontwerp voor duurzame producten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiebrief voorzorgbeleid voor magneetvelden bij elektriciteitsvoorzieningen

  Informatiebrief over de herijking van het voorzorgbeleid voor magneetvelden in het elektriciteitsnet. Deze brief geeft een advies aan het bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening (gemeenten, provincies en Rijk) en de netbeheerders voor elektriciteit over de vraag hoe om te gaan met de mogelijke gezondheidsrisico’s van magneetvelden van netcomponenten (bovengrondse hoogspanningslijnen, hoogspanningsstations, ondergrondse kabels en transformatorhuisjes).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Samenwerking in de woondeals

  Brief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan gedeputeerden en wethouders over de samenwerking in de woondeals.

  Bekijk document gepubliceerd op