Zoekresultaten  1-20 van de 1.635 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Besluit van 1 februari 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel III, onderdeel B, van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanpassing Bbl voor ingebruiknamebesluit

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpassing Bbl voor ingebruiknamebesluit

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Eerste Kamer over een voorgenomen wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) vanwege de mogelijkheid van een ingebruiknamebesluit. Dit gaat over bouwregelgeving en houdt verband met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Een afschrift van deze brief is ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

 • Voortgangsrapportage Implementatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Voortgangsrapportage over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de solidariteit en projectsteun in de corporatiesector. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Beslisnota bij Kamerbrief solidariteit en projectsteun corporatiesector

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang ontwerpregeling verlenging Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang ontwerpregeling verlenging Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

  Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot verlenging en wijziging van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen aan.

 • Ontwerpregeling verlenging Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot verlenging en wijziging van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over constructieve veiligheid voetbalstadions

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over constructieve veiligheid voetbalstadions

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over de wettelijke periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen, waaronder voetbalstadions.

 • Kamerbrief over stand van zaken EPBD onderhandelingen

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het verloop van de onderhandelingen over de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD).

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken EPBD onderhandelingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over moties woningbouw, architectuurbeleid en ruimtelijke kwaliteit

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over moties woningbouw, architectuurbeleid en ruimtelijke kwaliteit

  Minister De Jonge (BZK) reageert op drie moties over woningbouw, architectuurbeleid en ruimtelijke kwaliteit.

 • Kamerbrief voortgang aanpak funderingsproblematiek

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de lopende activiteiten voor de aanpak van funderingsschade op nationaal niveau.

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij contourennotitie Nota Ruimte

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Contourennotitie Nota Ruimte

  De Nota Ruimte is gericht op de nationale schaal, waarbij het gaat om Europees Nederland inclusief de territoriale wateren, zoals aangegeven in de Omgevingswet. De Nota heeft gaat over de leefomgeving in brede zin. Dus niet alleen op traditionele ruimtelijke onderwerpen, maar ook op veiligheid, gezondheid, milieu, landschappelijke en stedenbouwkundige waarden, cultureel erfgoed, natuur, klimaat en inclusiviteit. En niet alleen op gebouwen, infrastructuur en grondgebruik, maar ook op de ruimte in de ondergrond, op de Noordzee en in de lucht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij contourennotitie Nota Ruimte

  Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de contourennotitie Nota Ruimte aan.

 • Participatieplan Nota Ruimte

  De nieuwe Nota Ruimte is een nationale omgevingsvisie zoals bedoeld onder de Omgevingswet. Participatie is een belangrijke drager onder de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt. Deze wet bundelt alle wetten voor de leefomgeving. Ook vraagt de Omgevingswet om een nieuwe manier van samenwerken. Een andere manier van werken, die wensen uit de samenleving begeleidt en uitgaat van samenwerking met alle betrokken partijen. De samenwerking om te komen tot de Nota Ruimte moet bovendien achteraf gemotiveerd worden.

  Bekijk document gepubliceerd op