Zoekresultaten  1-50 van de 1.080 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
Thema: Geluidverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Ontwerp Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden

  Ontwerpregeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De regeling bevat regels voor het verstrekken van een rijksbijdrage voor schoon en emissieloos bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de ontwerpregeling Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden. Zij gaat daarbij in op de voorhangprocedure.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Groot onderhoud Coenbrug en Coenweg

  Afschrift van de brief van voormalig minister Van Nieuwenhuizen (IenW) aan de gemeente Zaanstad. De minister reageert op vragen van de gemeente over geluidshinder en fijnstof op de A8 tussen de N246 en knooppunt Zaandam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circulaire bouwlawaai

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over bericht over omwonenden van eendenslachterij Tomassen Duck-To te Ermelo Eendenslachterij omwonenden dec 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bericht over omwonenden van eendenslachterij Tomassen Duck-To te Ermelo

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Nieuwe buren van slachterij Ermelo moeten zwijgen: 10.000 euro boete in koopcontract'. De Tweede Kamerleden Vestering, Wassenberg en Van Esch (allen PvD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op inbreng so Begroting 2021 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven reageren op de inbreng van de Tweede Kamer voor het schriftelijk overleg voor de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voorhang Ontwerpbesluit wijziging BBT Afvalverbranding en wijziging richtlijn omgevingslawaai

  Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving naar de Tweede Kamer. De wijziging heeft te maken met wijziging van het BBT afvalverbranding en de wijziging richtlijn omgevingslawaai . Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging BBT afvalverbranding en wijziging richtlijn omgevingslawaai

  Ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving naar de Tweede Kamer. De wijziging heeft te maken met wijziging van het BBT afvalverbranding en de wijziging richtlijn omgevingslawaai.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over internetconsultatie Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen vormgeving van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) en over de internetconsultatie over de conceptregeling. Hij doet dit  mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nalevingsverslag Hoekse Lijn 2022 RET

  Verslag van de RET. Het verslag gaat over de naleving van de geluidproductieplafonds voor de Hoekse Lijn in het kalenderjaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nalevingsverslag spoor 2022 ProRail

  Verslag van ProRail. Het verslag gaat over de naleving van de geluidproductieplafonds voor spoorwegen in het kalenderjaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nalevingsverslag Rijkswegen 2022 RWS

  Rapport van Rijkswaterstaat (RWS). In het verslag presenteert Rijkswaterstaat informatie over de naleving van de geluidproductieplafonds voor rijkswegen in het kalenderjaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nalevingsverslag 2022 provincie Zuid-Holland

  Verslag van de Provincie Zuid-Holland. Het verslag gaat over de naleving van de geluidproductieplafonds voor provinciale wegen in het kalenderjaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van bevindingen 2022

  De nota geeft een nadere uitleg bij de verslagen over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen in het jaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 2022

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de verslagen over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen in het jaar 2022. Ook sturen zij een nota van bevindingen. Zij geven daarbij een toelichting.

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak voor de verduurzaming van geconditioneerd transport

  Het plan van aanpak richt zich in de 1e plaats op een vermindering in energieverbruik en op de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen in de transportsector. Daarnaast houdt het rekening gehouden met andere problematiek, zoals geluidshinder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so Beleidsdoorlichting geluid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Beleidsdoorlichting geluid van 18 april 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het mondeling overleg van 18 april 2023. Dit ging over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtstaat in relatie tot de uitwerking van wetgeving voor natuur en milieu in Nederland. De Eerste Kamerfracties vann GroenLinks en PvdA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden vragen mondeling overleg rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so Beleidsdoorlichting geluid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over artikel over geluidoverlast snelwegen ondanks elektrische auto’s

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Overlast snelwegen ondanks elektrische auto’s: Ze produceren soms zelfs meer geluid'. Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over artikel over geluidoverlast snelwegen ondanks elektrische auto’s

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie geluidruimte

  Ten behoeve van de geluidactieplannen voor rijkswegen en hoofdspoorwegen zijn evaluaties uitgevoerd van de akoestische kwaliteit en van de geluidruimte voor deze geluidsbronnen. Dit is de evaluatie van de geluidruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de besluitvorming rond de nadeelcompensatie voor overschrijding van de grenswaarden voor geluid voor owonenden van Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schiphol

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de Voorkeursbeslissing van de Luchtruimherziening

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim. De vragen gingen onder meer over de winst op het gebied van klimaat, milieu, stikstof en geluid. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsopties voor de aanpak van geluidhinder door gemotoriseerde tweewielers

  Rapport van TNO. Het rapport onderzoekt beleidsopties voor de aanpak van hinder door geluid van gemotoriseerde tweewielers op nationaal, lokaal en internationaal niveau. Het gaat hierbij om motorfietsen, bromfietsen en snorfietsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Onderzoek geluidsoverlast

  Nota van de RDW. De nota gaat over een verkennend onderzoek naar mogelijkheden om geluidsoverlast, door personenvoertuigen (M1), motorfietsen en andere voertuigen in de L-categorie zoals bromfietsen, te beperken. De nota beschrijft de aanpak van het onderzoek, de belangrijkste resultaten en een aantal aanbevelingen gericht op de reductie van geluidsoverlast door de voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie akoestische kwaliteit hoofdwegen en hoofdspoorwegen

  Ten behoeve van de geluidactieplannen voor rijkswegen en hoofdspoorwegen zijn evaluaties uitgevoerd van de akoestische kwaliteit en van de geluidruimte voor deze geluidsbronnen. Dit is de evaluatie van de akoestische kwaliteit van hoofdwegen en hoofdspoorwegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schiphol

  De beleidsregel gaat over de vergoeding van nadeelcompensatie aan bewoners als gevolg van het niet handhaven van de overschrijding van grenswaarden geluid in de handhavingspunten van de luchthaven Schiphol.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Programma Onbemande Luchtvaart 2023-2025

  Het actieplan beschrijft de doelen en de activiteiten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de onbemande luchtvaart in de jaren 2023-2025. Hij stuurt de  'Beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schiphol' mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de Voorkeursbeslissing van de Luchtruimherziening

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting geluid

  Eindrapport van de beleidsdoorlichting van het onderdeel geluid van artikel 14, 16 en 20, van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ienW). De beleidsdoorlichting gaat over de periode 2015 tot en met 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Beleidsdoorlichting geluid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opstellen geluidkansenkaart

  Het rapport bevat een een geluidkansenkaart voor het rijkswegennet naar aanleiding van van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit het rapport 'Environmental Noise Guidelines for the European Region'. Het gaat om adviezen over geluid en gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluid

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitwerking van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit het rapport 'Environmental Noise Guidelines for the European Region'. Het gaat om adviezen aan beleidsmakers om gezondheid mee te laten werken in het geluidbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opties doelmatigheidscriterium railverkeer bij een standaardwaarde van 52 dB

  Het rapport onderzoekt 3 scenario's voor het verlagen van de standaardwaarde voor geluid op het spoor. Aanleiding zijn de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit het rapport 'Environmental Noise Guidelines for the European Region'. Het gaat om adviezen aan beleidsmakers om gezondheid mee te laten werken in het geluidbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluidd

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over elektrificering snorfiets en bromfiets

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de elektrificering van de snorfiets en bromfiets. Daarnaast gaat zij kort in op de elektrificatie van de motorfiets.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat Nelis uit De Lutte het verkeerslawaai van de A1 meer dan beu is

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Nelis uit De Lutte is verkeerslawaai meer dan beu: 'Het wordt steeds erger''. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het effect van bandenspanning op rolgeluid

  Onderzoek over de vraag of de bandenspanning invloed heeft op de rolgeluidemissie van een passerend voertuig. Het onderzoek toont aan dat er een invloed is van bandenspanning op het rolgeluid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief reactie brief BTV Rotterdam - CRO RTHA en participatietraject RTHA

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie op brief BTV aangaande Participatietraject LHB RTHA

  Afschrift van de brief van het Projectteam participatietraject Luchthavenbesluit voor RTHA. De brief bevat een reactie op de brief 'Samenstelling en functioneren Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA en participatietraject RTHA' van de Vereniging Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nalevingsverslag geluidproductieplafonds 2021 ProRail

  Verslag van ProRail. Het verslag gaat over de handhaving van geluidproductieplafonds (GPP's) op het hoofdspoorwegennet in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota naleving geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen 2021

  Minister Harbers en staatssercretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de verslagen over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen in het jaar 2021. Zij gaan in op de verslagen. Ook sturen zij  een nota van bevindingen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over geluidsoverlast windmolens

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Inspectie: burgers onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast windmolens'. De Tweede Kamerleden Leijten (SP) en Erkens (VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op