Zoekresultaten  1-10 van de 10.885 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Rechten en vrijhedenverwijder
 • Nieuw vandaag

  Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) bieden de antwoorden op vragen aan over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Antwoorden vragen over IMG die wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoord op vragen over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden vragen over IMG die wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord vragen over het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) die de wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden. De vragen zijn gesteld door de leden Beckerman (SP) en Boulakjar (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief TK over voortgang Nederlandse inzet gendergelijkheid, SRGR en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU

  De ministers Dijkgraaf (OCW), Hoekstra (BZ) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de inzet van het kabinet voor gendergelijkheid, seksuele reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en gelijke rechten van LHBTIQ+ personen in de Europese Unie (EU). LHBTIQ+’s  staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, intersekse personen, queers en personen die hun gender of seksualiteit anders benoemen. Het kabinet rapporteert hier jaarlijks over. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang kabinetsreactie op adviesrapport dialooggroep slavernijverleden

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en het proces rondom de kabinetsreactie op het rapport van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief EK over voortgang Nederlandse inzet gendergelijkheid, SRGR en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU

  De ministers Dijkgraaf (OCW), Hoekstra (BZ) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Eerste en Tweede Kamer over de voortgang van de inzet van het kabinet voor gendergelijkheid, seksuele reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en gelijke rechten van LHBTIQ+ personen in de Europese Unie (EU). LHBTIQ+’s  staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, intersekse personen, queers en personen die hun gender of seksualiteit anders benoemen. Het kabinet rapporteert hier jaarlijks over. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gehoorschade door versterkte muziek

  Advies over blootstelling in de privésfeer, dus los van de blootstelling in de werkomgeving. De preventie van gehoorschade door beroepsmatige blootstelling aan hard geluid is geen onderdeel van de adviesaanvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Gezondheidsraadadvies Gehoorschade door versterkte muziek

  Staatssecretaris van Ooijen (VWS) biedt de Tweede Kamer het advies van de Gezondheidsraad aan over gehoorschade door versterkte muziek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WHO global standard for safe listening venues and events

  Dit onderzoek van de WHO geeft aanleiding om het maximale geluidsniveau in Nederland te verlagen van 103 naar 100 decibel.

  Bekijk document gepubliceerd op