Zoekresultaten  1-10 van de 14.836 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over toezegging T01556 aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vervolgvragen over toezegging T01556 over de registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees. De vragen zijn gesteld door de leden van de Eerste Kamerfracties van de PVV en PvdD.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over raming GTS gasjaar 2023-2024

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de raming van Gasunie Transportservices (GTS) voor het gasjaar 2023-2024 van gaswinning uit het Groningenveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoeringsagenda Duurzaamheid

  Staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop Defensie met concrete acties haar bijdrage levert aan de opgaven die voor ons liggen op het gebied van klimaat, energie en circulariteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Praatplaat uitvoeringsagenda Duurzaamheid Defensie

  Defensie moet onder alle omstandigheden kunnen opereren en bereidt zich daarom voor op de veranderende dreigingen als gevolg van klimaatverandering. Ook wil Defensie bijdragen aan de klimaatdoelen en neemt zo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies benodigde Groningencapaciteiten en - volumes leveringszekerheid gasjaar 2023-2024

  Brief van Gasunie Transportservices (GTS) met advies over de inzet van het Groningenveld ten behoeve van de leveringszekerheid van gas. Onderdeel van dit advies is een raming van de benodigde capaciteit en het productvolume voor het gasjaar 2023-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over oprukkende moordlustige wolf

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Leidraad omgang met wilde vogels en vogelgriep

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief 'Leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep en andere vogelgrieponderwerpen' van 30 november 2022. De vragen zijn gesteld tijdens het Schriftelijk Overleg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over 'de oprukkende moordlustige wolf'

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op Kamervragen over 'de oprukkende moordlustige wolf'. Het lid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over 8e Voortgangsrapportage Natuur

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de 8e Voortgangsrapportage Natuur en reageert op opmerkingen die daarover zijn gemaakt. De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamerleden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Leidraad omgang met wilde vogels en vogelgriep

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op