Zoekresultaten  1-20 van de 42 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Verklaring van de partijen die betrokken zijn bij de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland

  Getekende verklaring van de partijen die betrokken zijn bij de Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst tussen Sint Maarten en Nederland in het kader van de samenwerkingsregeling waarborging uitvoering landstaken

  Overeenkomst tussen Sint Maarten en Nederland over de ondersteuning bij de uitvoering van de plannen van aanpak in het kader van de samenwerkingsregeling waarborging uitvoering landstaken Sint maarten en Curaçao.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsprotocol tussen Nederland en Aruba

  Samenwerkingsprotocol tussen Nederland en Aruba waarin staat welke initiatieven worden ontplooid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsprotocol Aruba - Nederland

  Het Samenwerkingsprotocol Aruba - Nederland somt uiteenlopende onderwerpen op waarop beide landen intensiever wensen samen te werken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Green deal verduurzaming zwembaden

  Afspraak tussen de Rijksoverheid en de zwembadensector over verduurzaming van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door biogas in te zetten voor de verwarming van zwembaden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dienstverleningsconvenant inzake de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de IJkwet BES

  Op 4 juni 2012 hebben de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba, de Staat der Nederlanden (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en het IJkwezen van het land Curaçao het convenant gesloten inzake de uitvoering van en het toezicht op de naleving van de IJkwet BES.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Curaçao-Nederland heffing invoerrechten en andere indirecte belastingen tussen Curaçao en Caribisch Nederland

  Vanaf uiterlijk 1 november 2012 zijn geen invoerrechten of andere indirecte belastingen verschuldigd voor doorvoer van goederen tussen Curaçao en Caribisch Nederland. Staatssecretaris Weekers van Financiën en minister van Financiën Jamaloodin van Curaçao hebben  een convenant getekend  om te voorkomen dat er in bepaalde situaties dubbele belasting wordt geheven bij grensoverschrijdend goederenverkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende afspraken samenwerkingsmiddelen

  Aanvullende afspraken over herprioritering samenwerkingsmiddelen Curacao en financiering ngos vanaf 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen (bestuurlijk akkoord)

  Samenhangend pakket aan maatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol tussen Nederland en Sint Maarten

  Protocol tussen Nederland en Sint Maarten over de samenwerking in verband met de Integriteitkamer op Sint Maarten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conclusies Koninkrijksconferentie Curaçao

  Door de vier landen ondertekende conclusies van de Koninkrijksconferentie 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsovereenkomst NCG en NAM

  Samenwerkingsafspraken tussen de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en NAM voor de schadeafhandeling in Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol Aruba Nederland 2019-2021

  Dit protocol staat in het teken van het pad richting solide, transparante en houdbare overheidsfinanciën van Aruba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsconvenant Groeistrategie 21012019

  Samenwerkingsconvenant Groeistrategie Curaçao ondertekend door de ministers-presidenten van Nederland en Curaçao.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Volkshuisvesting Bonaire

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Bonaire

  Afspraken tussen Bonaire en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring in het kader van de opleiding tot huisarts op Bonaire

  Afspraken tussen Nederland en Bonaire om ervoor te zorgen dat per 2020 een deel van de huisartsopleiding op Bonaire wordt georganiseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Saba

  Afspraken tussen Saba en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Caribisch Sport- en Preventieakkoord 2019 - 2022: Samen naar een gezonder Sint Eustatius

  Afspraken tussen Sint Eustatius en Nederland over de aanpak van overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, en het stimuleren van sporten en bewegen, seksuele gezondheid en vitale organisaties op sport en preventie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Volkshuisvesting Bonaire

  Afspraken tussen Rijk, openbaar lichaam Bonaire (OLB) en woningstichting Fundashon Cas Bonairiano (FCB) over de financiering van de bouw van de 500 sociale huurwoningen, inclusief de daarvoor benodigde infrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op