Zoekresultaten  1-10 van de 171 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Uitvoering zorg op BES-eilanden

  Met deze brief informeert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de zorg op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statuut St. Eustatius Health Care Foundation

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoering zorg op de BES-eilanden

  Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van de zorg op de BES-eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij de antwoorden over de gevolgen van de scheiding tussen kerk en staat op de BESeilanden.

  Aanbiedingsbrief bij de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) over de gevolgen van de scheiding tussen kerk en staat op de BESeilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief over kindermisbruik Caribisch deel Koninkrijk

  Op verzoek van de algemene commissie Jeugdzorg reageert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op een burgerbrief over kinderleed en kindermisbruik in het Caribische deel van het Koninkrijk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie onbedoelde zwangerschappen in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) over hoe de preventie van ongewenste zwangerschappen in Caribisch Nederland wordt vormgegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Wet afbreking zwangerschap in Caribisch Nederland

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de abortuswetgeving op Bonaire, St. Eustatius en Saba. De brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Abortus provocatus op de BES-eilanden - Een nulmeting

  Het rapport Abortus provocatus op de BES eilanden - Een nulmeting (uit november 2010) is uitgevoerd door drs. W.M. van der Wiele in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit rapport bevat de resultaten van de nulmeting naar abortus op Bonaire, Saba en Sint Eustatius in september 2010. De Tweede Kamer heeft in maart 2010 vastgesteld dat, binnen een jaar na het verkrijgen van de status van openbaar lichaam van Nederland, de Nederlandse abortuswetgeving op de BES-eilanden moet zijn ingevoerd. Om deze invoering te laten slagen, is kennis over de huidige situatie op de BES-eilanden noodzakelijk. Door middel van deze nulmeting is geprobeerd een beeld te krijgen van abortus op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over zwangerschapsafbrekingen op de BES-eilanden

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de Kamervragen van het Kamerlid Van Gent (GL) over zwangerschapsafbrekingen op de BES-eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen zorgverzekering BES-eilanden

  Antwoorden van minister Schippers (VWS), mede namens minister Donner (BZK), op vragen van de Kamerleden Ortega-Martijn en Wiegman-van Meppelen Scheppink (beiden CU) over de zorgverzekering op de BES-eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op