Zoekresultaten  1-10 van de 27 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Overheidspersoneelverwijder
 • Verklaring tot instemming met verlenging looptijd 3e Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek

  De partijen bij het 3e Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek hebben besloten om de looptijd van dit convenant te verlengen tot en met 6 december 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen sector Rijk en UWV WERKbedrijf

  Convenant tussen Rijk en UWV WERKbedrijf over plaatsing van Wajong- en WIA-kandidaten bij het Rijk en de bevordering van uitstroom naar arbeidsplaatsen buiten het Rijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuursakkoord Banenafspraak 11

  Bestuursakkoord Banenafspraak ondertekend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verklaring van partijen

  Verklaring van partijen naar aanleiding van het advies van de verkenner Van de Donk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst arbeidsvoorwaarden Rijksschoonmaakorganisatie

  Overeenkomst tussen werkgever en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers bij de nieuw op te richten Rijksschoonmaakorganisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst vaststelling transferprijzen Gronings aardgas

  Afspraken tussen de Staat der Nederlanden, EBN B.V., Shell Nederland B.V., Esso Nederland B.V. en Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) over de transferprijzen voor het door NAM aan GasTerra geleverde Gronings aardgas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Norg Akkoord

  Akkoord tussen de Staat, Shell, Exxonmobil en NAM t.a.v. onder meer afbouw van gaswinning uit het Groningenveld en ondergrondse gasopslag Norg.

 • Betalingsovereenkomst publiekrechtelijke nieuwbouwregeling

  Overeenkomst tussen de Staat en NAM over het betalen van de kosten die voortkomen uit de Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaststellingsovereenkomst Regeling Stuwmeer TCMG

  Overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden en NAM over de kosten van de uitvoering van de Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overeenkomst landelijke behandeling mijnbouwschade zoutwinning

  Bekijk document gepubliceerd op